DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Barnabas

Birželio 11 d. – Šv. Barnabas, apaštalas – privalomas minėjimas

 

Apd 11,23-24

Atvykęs ir pamatęs Dievo malonę, jis apsidžiaugė ir ragino visus likti ištikimus Viešpačiui savo širdies nusistatymu. Mat jis buvo geras vyras, kupinas Šventosios Dvasios ir tikėjimo.

 

Barnabas, kurio krikšto vardas buvo Juozapas, gimė Kipre ir buvo vienas iš pirmųjų krikščionybės mokinių. Apaštalų darbuose pasakojama, kaip jis pardavė savo lauką ir pinigus atnešė apaštalams. Pastarieji jį pavadino Barnabu, o tai reiškia „tas, kuris moka paguosti“. Šis „geranoriškas žmogus, kupinas Šventosios Dvasios ir tikėjimo“ visada pasirodo tuomet, kai reikia nuslopinti ginčus, sutaikinti skirtingus požiūrius. Jis atvedė Paulių pas apaštalus, vėliau šis apaštalas pasiėmė jį į savo pirmąją misijų kelionę. Po Jeruzalės susirinkimo 49 metais tarp šių vyrų kilo nesutarimų ir jiedu pasuko skirtingais keliais. Barnabas pasiekė Kiprą, kur, kaip liudija tradicija, buvo nukankintas netoli Salamino.

 

Iš šventojo vyskupo Chromatijaus Traktatų apie Evangeliją pagal Matą

Pats būdamas teisybės saulė, ne veltui jis savo mokiniams duoda pasaulio šviesos vardą; juk per juos, nelyg kokius žaižaruojančius spindulius, jis visam pasauliui išlieja savęs pažinimo šviesą; jie iš žmonių širdžių išvijo paklydimo tamsumas, parodydami tiesos šviesą. Per juos esame apšviesti ir mes, iš tamsybių pavirtę šviesa, kaip sakė Apaštalas: Juk kadaise jūs buvote tamsa, o dabar esate šviesa Viešpatyje. Tad elkitės kaip šviesos vaikai. Ir kitoje vietoje: Jūs nepriklausote nakčiai nei tamsai, bet esate šviesos vaikai, dienos vaikai. Ne veltui ir šventasis Jonas savo laiške liudija: Dievas yra šviesa, ir kas pasilieka Dieve, yra šviesoje, kaip ir jis pats yra šviesoje. Todėl mes, džiaugdamiesi išvadavimu iš paklydimo tamsos, privalome kaip šviesos vaikai visada vaikščioti šviesoje. Todėl Apaštalas sako: Tarp jų jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje, turėdami gyvenimo žodžius.

 

MALDA

Šventosios Dvasios ir tikėjimo kupiną šventąjį Barnabą tu, Dieve, paskyrei darbuotis pagonių atvertimui; tegul jo taip uoliai skelbtoji Evangelija ir toliau bus ištikimai skleidžiama žodžiais ir darbais. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.


Komentarai