DIENOS ŠVENTASIS - Švč. Jėzaus Širdis

Penktadienis po Devintinių sekmadienio – ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS – iškilmė

 

Dievo Žodis

Įst 7, 6–11

Iki tūkstantosios kartos jis laikosi sandoros ir ištikimas tiems, kurie jį myli ir jo įsakymus gerbia.

1 Jn 4, 7–16

Meilė – ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų, kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes.

Mt 11, 25–30

Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies.

 

Iš šventojo vyskupo Bonaventūro Raštų

Skubėk prie šio gyvybės ir šviesos šaltinio, trokšk jo karštai, kad ir kas tu būtum, Dievui atsidavusi siela, ir iš visų širdies jėgų jam sušuk: „O neapsakomas aukštybių Dievo groži ir skaidrusis amžinosios šviesos vaiskume, gyvenime, teikiantis kiekvienai būtybei gyvybę, šviesa, teikianti spindesį kiekvienam šviesuliui ir palaikanti amžiną daugybės šviesulių žibesį priešais tavo dievystės sostą nuo pat pirmosios aušros! O amžinoji ir nepasiekiama, skaidrioji ir malonioji visų mirtingųjų akims paslėpto šaltinio versme! Tavo gelmės be dugno, tavo aukštybės be pabaigos, tavo platybės neišmatuojamos, o tavo skaidrumas nesudrumsčiamas.  Iš šios versmės trykšta srauni upė, kuri linksmina Dievo miestą, kad džiūgavimo ir šlovinimo balsais giedotume tau šlovės giesmes, patys žinodami iš patyrimo, jog tu esi gyvenimo šaltinis ir tavo šviesoje matome šviesą.“

 MALDA

Visagali Dieve, mes didžiuojamės tavo mylimojo Sūnaus Širdimi ir šloviname nuostabias jos meilės dovanas; leisk mums visuomet apsčiai semtis malonių iš to dangiško dovanų šaltinio. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.


Komentarai