DIENOS ŠVENTASIS - ŠVČ. MERGELĖ MARIJA ŠEIMŲ KARALIENĖ

Liepos 2 d. – Švč. Mergelė Marija Šeimų Karalienė – šventė


Iz 61, 9–11

Širdingai aš džiaugiuosi Viešpačiu, man siela džiūgaus Dievu manuoju, nes jis mane rengia išganymo rūbais.

Lk 2, 41–51

Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje.

 

Švč. Mergelės Marijos, Šeimų Karalienės šventė Lietuvoje įvesta nuo 2008 m. Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos stebuklingasis paveikslas vainikuotas pop. Benedikto XVI pašventintomis karūnomis 2006 m. spalio 8 d. Paveikslui suteiktas Krikščioniškų Šeimų Karalienės titulas. Atlaidų metu ypač meldžiamasi už šeimas.

 

Iš šv. Jono Pauliaus II apaštališkojo paraginimo Dėl krikščioniškos šeimos uždavinių šiuolaikiniame pasaulyje

Tegu Mergelė Marija, kuri yra Bažnyčios Motina, bus taip pat „namų Bažnyčios“ Motina, kad jos motiniškos pagalbos dėka kiekviena krikščioniška šeima iš tikrųjų galėtų tapti „mažąja Bažnyčia“, kurioje atsispindės ir gyvens Kristaus Bažnyčios paslaptis. Tegu ji, Viešpaties Tarnaitė, bus mums pavyzdys, kaip nuolankiai ir kilniai priimti Dievo valią, tegu ji, Skausmingoji Motina prie Kryžiaus, ramina skausmus ir nušluosto ašaras tiems, kurie kenčia dėl šeimos vargų.

 

Malda

Dieve, savo Sūnaus Gimdytoją paskyręs mūsų Motina ir Valdove, padėk mums jos užtarimu pasiekti tavo vaikų garbę Dangaus karalystėje. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.


Komentarai