DIENOS ŠVENTASIS - Rožinio Mergelė Marija

 


Spalis 7 d. – Rožinio Švč. Mergelė Marija– privalomas minėjimas

 

Apd 1, 14

Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija.

 

Anot pasakojimų, dėl Rožinio maldų 1571 m. spalio 7 d. krikščionys nugalėjo turkų laivyną Viduržemio jūroje prie Lepanto. Minint šios pergalės vienerių metų sukaktį, 1572 m. pop. Pijus V paskelbė Marijos Nugalėtojos šventę. Nuo 1716 m. Romos kalendoriuje ji buvo nukelta į pirmąjį spalio sekmadienį, tačiau šv. Pijus X sugrąžino šventę į jos pirminę datą: spalio 7 d. – Rožinio Švenčiausiosios Mergelės Marijos šventė. Tai diena, kai Rožinio malda šaukiamasi Dievo Gimdytojos pagalbos, kad vadovaujant jai, kuri ypatingu būdu buvo suvienyta su Dievo Sūnaus įsikūnijimu, kančia ir prisikėlimu, pamėgtume ir platintume Kristaus paslapčių apmąstymą.

 

Iš šventojo abato Bernardo Pamokslų

Štai kaip: jis guli ėdžiose, rymo ant Mergelės rankų, nuo kalno sako pamokslą, meldžiasi kiaurą naktį; kybo ant kryžiaus, mirtinai išblykšta, jis laisvasis tarp mirusiųjų, jis įsakinėja pragarui; arba štai jis prisikelia trečiąją dieną ir apaštalams rodo vinių vietas – pergalės žymes, pagaliau jų akyse žengia aukštyn, į dangaus slaptybes. Kuris šių įvykių neturėtų būti tinkamai, pamaldžiai ir šventai apmąstomas? Kad ir kurį iš jų apmąstydamas, aš mąstau apie Dievą, ir juose visuose jis yra mano Dievas. Šių dalykų apmąstymą vadinu išmintimi ir manau, jog protinga atminti tą saldybę, kurios gausiai teikė šios kunigiškos šakelės vaisiai ir kurios apsčiai semdama danguje mums dosniai lieja Marija.

 

MALDA

Per angelą apreiškęs žmonėms savo Sūnaus įsikūnijimą, pripildyk mūsų širdis, Viešpatie, savo malonės ir, švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, Kristaus kančios ir kryžiaus galia vesk mus į garbingą prisikėlimą. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai