DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Faustina

 

Spalis 5 d. 

Šv. Faustina Kovalska, mergelė – privalomas minėjimas

 

Jn 19, 33

Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų, 34 tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens.

 

Helena Kovalska gimė 1905 m. Lenkijoje. 1925 m. pradėjo postulatą Dievo Motinos Gailestingumo seserų vienuolyne Varšuvoje. Po amžinųjų įžadų atvyko į Vilnių. Visą gyvenimą ėjo virėjos, sodininkės ir durininkės pareigas; nuolatinėje vienybėje su Dievu ji patirdavo Jėzaus bei šventųjų apsireiškimus ir juos aprašė savo dienoraštyje. Šv. Faustina Kovalska mirė būdama 33 metų, paaukojusi sveikatą ir gyvybę už nusidėjėlių atsivertimą ir įvykdžiusi savo misiją – skelbti Viešpaties gailestingumą.

 

Iš šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II Homilijos per šv. Faustinos Kovalskos kanonizaciją

Apvaizda lėmė, kad šios nuolankios Lenkijos dukros gyvenimas būtų visiškai susietas su XX amžiaus istorija, amžiaus, kurį ką tik užbaigėme. Būtent tarp dviejų pasaulinių karų Viešpats jai patikėjo savojo gailestingumo žinią. Tie, kas prisimena, kas dalyvavo tų metų įvykiuose ir kas patyrė siaubingus kentėjimus, palietusius milijonus žmonių, gerai žino, kokia būtina gailestingumo žinia. Jėzus kalbėjo seseriai Faustinai: „Žmonija tol neras ramybės, kol su pasitikėjimu nesikreips į dieviškąjį gailestingumą.“ Ši žinia nėra nauja, tačiau galime ją laikyti ypatinga šviesos dovana, padedančia mums intensyviau gyventi Velykų Evangelija, pateikti ją kaip šviesos spindulį mūsų laikų vyrams ir moterims.

 

MALDA

Visagali amžinasis Dieve, tu išrinkai šventąją Faustiną skelbti neišmatuojamų tavo gailestingumo turtų, padėk mums, jos pavyzdžiu sekantiems, visiškai pasitikėti tavo gailestingumu ir ištvermingai vykdyti krikščioniškos meilės darbus. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai