DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Ignotas Antiochietis

 

Spalis 17 d. – Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas ir kankinys– privalomas minėjimas

 

Jn 12, 24

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas,

o jei apmirs, jis duos gausių vaisių.

 

Šv. Ignotas, Antiochijos vyskupas, valdant Trajanui pasmerktas žvėrims sudraskyti, buvo nukankintas Romoje apie 110 m. Surakintas ir vežamas kankinti, ilgos kelionės metu jis parašė septynis laiškus – šešis vietinėms Bažnyčioms ir vieną – jį priėmusiam vienos iš jų vyskupui, Polikarpui Smirniečiui. Šie laiškai mums atskleidžia karštą Ignoto sielą. Pagrindinė jų tema yra meilės vienybė ir sekimas Viešpačiu, net atiduodant gyvybę už mylimuosius.

 

Iš šventojo vyskupo ir kankinio Ignoto Antiochiečio Laiško romiečiams

Aš jums rašau gyvendamas, tačiau trokšdamas mirti. Mano meilė nukryžiuota ir nėra manyje pasaulio geidžiančios liepsnos. Manyje srovena ir šnara gyvasis vanduo. Jis mano gelmėje byloja: „Eik pas Tėvą.“ Aš nenoriu gendančio valgio ar šio gyvenimo smagumų. Aš trokštu Dievo duonos, tai yra iš Dovydo sėklos gimusio Jėzaus Kristaus kūno. Aš trokštu ragauti jo kraujo, kuris yra nemirtingoji meilė. Aš nebenoriu gyventi žmonių būdu. Ir mano troškimas išsipildys, jei tik panorėsite. Norėkite, kad ir jūsų troškimai būtų išpildyti! Trumpais laiško žodžiais prašau: patikėkite manimi! Jėzus Kristus jums parodys, kad sakau tiesą.

 

MALDA

Visagali amžinasis Dieve, tu kankinių krauju puoši šventąją savo Bažnyčią; suteik malonę, kad šiandien minima palaimintojo Ignoto garbinga kankinystė, atnešusi jam amžinąją šlovę, ir mums pelnytų nuolatinę pagalbą. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai