DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Teresė Avilietė

 

Spalis 15 d. – Šv. Jėzaus Teresė, mergelė ir Bažnyčios Mokytoja– privalomas minėjimas

 

Rom 8, 26

O ir Dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati Dvasia užtaria mus neišsakomais atodūsiais.

 

Šv. Jėzaus Teresė (Avilietė, 1525–1582) galingu apaštaliniu pavyzdžiu sugebėjo įkvėpti Karmelio reformą ir nuovokiai vesti savo seseris iškiliausiais asmeninės maldos keliais. Jos palikti mistinių patirčių aprašymai gali nušviesti didžiuosius krikščionybės slėpinius. Todėl popiežius Paulius VI paskelbė šv. Teresę Bažnyčios Mokytoja.

 

Iš šventosios mergelės Jėzaus Teresės Raštų

Kiekvienąsyk, kai tik mąstome apie Kristų, visada prisiminkime jo meilę, jo suteiktas didžias malones bei gėrybes, ir kokią didžią meilę mums parodė Dievas, palikdamas mums neįkainojamą savo meilės laidą: juk meilė reikalauja meilės. Užtat stenkimės visada tai turėti prieš akis ir taip pažadinti savyje meilę. Nes jeigu vieną dieną Dievas mums suteiks tokią malonę, kad giliai mūsų širdin įspaus savąją meilę, viskas mums pasidarys lengva, ir greitai be didelio vargo nuveiksime nepaprastų dalykų.

 

MALDA

Dieve, tu Šventosios Dvasios veikimu palaimintąją Teresę skatinai rodyti Bažnyčiai tobulybės takus; jos raštų dvasiniais turtais mus nuolat stiprink, o pavyzdžiu ragink siekti tikro šventumo. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai