ADVENTO AKIMIRKA - III diena iki Kristaus Gimimo

 

DIEVO ŽODIS

1 Sam 1, 24–28

Aš išmeldžiau vaiką kaip dovaną, kurios reikalauti sau gali  Viešpats. Todėl tepriklauso jis Viešpačiui visą savo  gyvenimą.

Lk 1, 46–56

Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę.

BAŽNYČIOS ŽODIS

O Marija prabilo: Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju. Marija sako: Viešpats mane pagerbė tokia neregėta dovana, kad jos neįmanoma apsakyti jokiais žodžiais, nes ją vargiai pajėgia užčiuopti širdies gelmių pojūčiai. Todėl dėkodama ir šlovindama atiduodu visas savo sielos jėgas ir apmąstydama begalinę Dievo didybę džiugiai aukoju viską, ką išgyvenu, jaučiu ir suprantu, nes mano dvasia džiaugiasi Gelbėtojo Jėzaus amžinąja dievyste, o mano kūne prasideda jo vaisius.

Šv. Beda Garbingasis

 

O REX GENTIUM, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum : veni, et salva hominem, quem de limo formasti.

O TAUTŲ KARALIAU trokštamasis, kertinis akmenie, jungiantis tai, kas buvo išskirta! Ateik ir išgelbėk žmogų, kurį sukūrei iš žemės molio.

 

MALDA

Ištiesk, meldžiame, Viešpatie savo dešinę ir ateik mūsų apginti. Iš daugybės vargų, kuriuos mūsų nuodėmės nupelnė, teikis mus išvaduoti bei maloningai išlaisvinti. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.

 

Komentarai