ADVENTO AKIMIRKA - KŪČIOS (Advento pabaiga)

 


DIEVO ŽODIS

Ryto Mišios

2 Sam 7, 1–5. 8b–12. 14a. 16

Kai, tavo dienoms pasibaigus, ilsėsies pas tėvus, aš tavo palikuonį, kilusį iš tavęs, paskirsiu tavo įpėdiniu ir sutvirtinsiu jo karalystę. Aš būsiu jam tėvas, o jis man – sūnus. Tavo namai ir tavo karalystė mano dėka tvers amžiais; tavo sostas visada bus tvirtas

Lk 1, 67–79

Jis pažadino gelbėtoją mums galingą savo tarno Dovydo namuose, kaip nuo senų senovės buvo skelbęs savo šventųjų pranašų lūpomis, jog mus išgelbės nuo priešų ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia.

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Pabusk, žmogau: dėl tavęs Dievas tapo žmogumi. Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių, ir apšvies tave Kristus. Dėl tavęs, kartoju, Dievas tapo žmogumi. Būtum amžiams palikęs miręs, jei Dievas nebūtų laike gimęs. Niekad nebūtum išvaduotas iš nuodėmingo kūno, jeigu jis nebūtų prisiėmęs nuodėmingo kūno panašumo. Visiems laikams būtum likęs apgailėtinas, jei tavęs nebūtų pasigailėta. Nebūtum vėl atgijęs, jei jis nebūtų kaip tu numiręs. Būtum sunykęs, jei jis nebūtų pagalbon atvykęs. Būtum pražuvęs, jei jis nebūtų atėjęs. Tad džiugiai švęskime: atėjo mūsų išganymas ir atpirkimas. Švęskime šventę: didžioji ir amžinoji diena iš didžiosios ir amžinosios dienos atėjo į šią trumputę ir laikiną mūsų būtį.

Šv. Augustinas

 

MALDA

Paskubėk, neužtruk, Viešpatie Jėzau! Savo atėjimu suramink ir padrąsink visus, kurie į tavo gerumą deda visas savo viltis. Tu, būdamas Dievas, su Tėvu iš Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius.

Komentarai

Rašyti komentarą