DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Jonas Kentietis

 

Gruodis 23 d. – Šv. Jonas Kentietis, kunigas –  laisvas minėjimas

 

Jok 2, 14

Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų?! Ar gali jį išgelbėti tikėjimas?

 

Jonas Vacienga gimė 1390 m. Kentuose prie Krokuvos 1413 m. įsirašė į neseniai įkurtą, bet jau garsų šio miesto universitetą. Ten prabėgo visas jo gyvenimas: universitete šventasis studijavo, po to buvo literatūros dėstytoju, filosofijos fakulteto dekanu (1432 m.), teologijos dėstytoju. Jis taip pat ėjo Olkušo (Olkusz), netoli Krokuvos esančios parapijos klebono pareigas. Profesorius spinduliavo savo išmanymu, bet dar labiau meile vargšams ir atgailos dvasia. Laikai buvo sunkūs, Lenkiją niokojo husitų karas; Jonas visada mokėjo atjausti vargstančius ir apginti tikėjimą išlaikydamas pagarbą prieštaraujančiajam. Jis mirė 1473 m. per Kūčias, sulaukęs aštuoniasdešimt trejų.

 

Iš šventojo vyskupo Jono Auksaburnio homilijos

Nėra nieko šalčiau už nesistengiantį kitų išgelbėti krikščionį. Šiuo atžvilgiu tu negali dangstytis neturtu: toji, kuri atidavė du smulkius pinigėlius (Lk 21, 2–4), pakiltų tavęs apkaltinti. [...] Bet kas gali būti naudingas savo artimui, jei tik nori daryti tiek, kiek pajėgia. Argi nematai, kokie tvirti, gražūs, liekni, grakštūs ir puošnūs yra medžiai be vaisių? Tačiau jei atsitinka taip, kad turime sodą, mieliau jame matome vaisiais aptekusius granatmedžius ir alyvmedžius. Bevaisiai medžiai yra dėl malonumo, o ne dėl naudos; net jei jie ir gali būti naudingi, tai labai mažai. Tokie yra žmonės, žiūrintys tik savo naudos.

 

MALDA

Leisk, Visagali Dieve, palaimintojo kunigo Jono pavyzdžiu per gyvenimą eiti apsišarvavus šventųjų išmintimi ir pelnyti Tavo atlaidumą gailestingais darbais. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai