KALĖDŲ AKIMIRKA - Kristaus Gimimo iškilmės vigilija

 

Mišios, kuriomis gruodžio 24 d. vakare pradedamos Viešpaties Gimimo iškilmės, yra advento ir Kalėdų laiko sandūroje. Džiaugsmingai švenčiant Dievo Sūnaus atėjimą tarp žmonių, jose kalbama ypač apie rytojaus dieną: „Šiandien patirsite, kad Viešpats ateis ir mus išgelbės, o rytoj išvysite visą jo garbę“; „Rytoj išdildyta bus žemės neteisybė.“

 

DIEVO ŽODIS

Vakaro Mišios

Iz 62, 1–5

Kaip tuokiasi vaikinas su mergina, taip tavo statytojas susituoks su tavimi. Kaip džiaugiasi nuotaka jaunikis, taip džiaugsis tavimi tavo Dievas.

Apd 13, 16–17. 22–25

Iš jo palikuonių, kaip buvo žadėjęs, Dievas išvedė Izraeliui gelbėtoją Jėzų. Prieš jam ateinant, Jonas paskelbė atsivertimo krikštą visai Izraelio tautai.

Mt 1, 1–17. 18–25

Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. Jam negyvenus su ja kaip vyrui, ji pagimdė Sūnų, kurį jis pavadino Jėzumi.

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Išganytoju jis pavadintas todėl, kad tapo išganymo priežastimi tiems, kurie tuomet buvo jo išgelbėti iš visų negalavimų ir iš mirties, taip pat ir tiems, kurie jį įtikės vėliau, kadangi jis yra būsimojo ir amžinojo išganymo įgyvendintojas. Taigi būtent todėl jis yra Išganytojas. O vardas Emanuelis yra verčiamas „Dievas su mumis“ – tai galėtų reikšti pranašo pageidavimą, tarsi sakytų: „Tegu Dievas bus su mumis“. Taip yra atskleidžiama geroji naujiena, nes yra pasakyta: „Štai Mergelė lauksis kūdikio pradės ir pagimdys Sūnų“ ir šis, esantis „Dievas“, turi „su mumis“ būti; ir tarsi stebėdamasis tuo kas vyksta, pranašas drauge nurodo ir būsimuosius dalykus, t. y. kad Dievas bus su mumis.

Šv. Ireniejus

 

MALDA

Dieve, tu kasmet mus džiugini atpirkimo laukimu; duok visa širdimi priimti tavo vienatinį Sūnų kaip Atpirkėją, kad be baimės pasitiktume jį pasaulio pabaigoje kaip Teisėją. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Komentarai