KALĖDŲ AKIMIRKA - Sekmadienis po Kristaus Gimimo -ŠVENTOJI ŠEIMA

 

DIEVO ŽODIS

Pr 15, 1–6; 21, 1–3

Viešpats aplankė Sarą, kaip buvo žadėjęs, – suteikė jai, apie ką buvo kalbėjęs. Sara tapo nėščia ir Abraomui senatvėje pagimdė sūnų Dievo nurodytu laiku.

Žyd 11, 8. 11–12. 17–19

Tikėdamas Abraomas paklausė liepimo keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti, ir išvyko, nežinodamas kur einąs. Tikėdama ir pati Sara gavo galią tapti nėščia, nepaisant senyvo amžiaus; ji pasitikėjo tuo, kuris buvo davęs pažadą.

Lk 2, 22–40

Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą. Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su juo.

 

ŠVENTĖS ISTORIJA

Ji buvo įvesta aštuonioliktajame amžiuje kaip atsakas į septynioliktajame amžiuje daugelyje Europos šalių vykusias katalikų ir protestantų kovas, vadinamąjį Trisdešimties metų karą, jo paliktą demoralizaciją. Oficialia ir privaloma Šventosios Šeimos šventė tapo devynioliktojo amžiaus pabaigoje. Ją minėti visoje Bažnyčioje įsakė popiežius Leonas XIII, 1893 m., o jo sprendimą iškilmingai patvirtino popiežius Benediktas XV, įsakydamas ją švęsti pirmąjį sekmadienį po Viešpaties Apsireiškimo. Po liturginės reformos, ji minima Kalėdų oktavos sekmadienį arba gruodžio 30 d (jei Kalėdos išpuola sekmadienį).

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Nazareto šeima mus  moko tylos. O, jeigu mumyse užgimtų aistra tylai; ta nuostabi, nustebinanti ir žadinanti tylos atmosfera! Ji neatskiriama nuo Dvasios. Mūsų laikmečio gyvenimas tiesiog apsvaigina daugybe garsų, triukšmų. Tyla pasaulyje, kur daug triukšmo ir maišaties. O, Nazareto tyla, išmokyk mus, kad suvoktume, koks svarbus ir reikalingas yra pasiruošimo darbas, mūsų studijos, meditacijos, vidinis gyvenimas, malda, kurią Dievas mato slaptoje. Štai čia, šioje vietoje, šioje šeimoje mes išmokstam gyventi šeimoje. Nazaretas mums primena, ką reiškia būti šeima, kas yra meilės Komunija, meilės bendrystė. Šios šeimos paprastumas yra iškilmingas.

Paulius VI

 

MALDA

Dieve, šventąją Šeimą davęs gražiausiu pavyzdžiu, padėk mums ja sekti kasdienėmis dorybėmis ir tarpusavio meile, kad paskui galėtume tavo dangiškuose namuose džiaugtis amžinu atpildu.

Komentarai