KALĖDŲ AKIMIRKA - V Kristaus Gimimo oktavos diena

 

LITURGINIAI SKAITINIAI

1 Jn 2, 3–11 – Kas sakosi esąs šviesoje, o savo brolio nekenčia, tas dar tebėra tamsoje. Kas myli savo brolį, tas pasilieka šviesoje, ir jame nieko piktinančio nėra.

Lk 2, 22–35 – Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu parengei visų tautų akivaizdoje: šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Ar gali būti didesnis už šį gailestingumas, kai jis prisiima mūsų vargingumą? Ar yra didesnė malonė už tą, kad Dievo Žodis guli ant šieno? Kas yra žmogus, kad jį atmeni? Kodėl kreipi į jį savo širdį? Tad tegu žmogus susimąsto, kaip Dievas juo rūpinasi, tegu žino, ką apie jį galvoja ir kaip jį myli. Nesistebėk, žmogau, kai kenti, bet verčiau pasvarstyk, ką jis yra iškentęs. Pažink, kaip labai tave brangino, kuo dėl tavęs tapo, kad iš jo meilės žmonėms atsiskleistų tau jo gerumas. Kuo labiau jis savo meile žmogui nusižemino, tuo daugiau parodė savo gerumo; kuo labiau save paniekino, tuo man tapo brangesnis. Pasirodė mūsų Išganytojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms, – kalbėjo Apaštalas. Tikrai didis ir aiškus yra Dievo gerumas ir meilė žmonėms! Nepaprastą gerumo ženklą parodė, pasirūpinęs meilei žmonėms suteikti ir Dievo vardą.

Šv. Bernardas Klervietis

 MALDA

Visagali neregimasis Dieve, atsiųsdamas savąją šviesą tu išsklaidei pasaulio tamsybes! Atkreipk į mus savo malonų veidą, kad tinkamai šlovintume tavo vienatinio Sūnaus didingąjį gimimą. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Komentarai