DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Bazilijus ir Grigalius

Sausio 2 d.  –

Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai ir Bažnyčios Mokytojai, - privalomas minėjimas

 

Mt 23, 11-12

Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas. Nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštinta.

 

Šv. Bazilijus Didysis buvo Kapadokijos Cezarėjos vyskupas. Jis, santūrus vienuolis, sielų ganytojas, dėmesingas vargšams bei ligoniams, buvo ir valdžios žmogus, ir oratorius, egzegetas, moralistas, atkaklus tikėjimo gynėjas nuo pavojų, kilusių dėl arijonų intrigų, ir žymus teologas. Jam būdingas veržlumas, bet kartu ir pusiausvyros bei saiko pojūtis. Jo veikalams netrūksta ir užsidegimo, ypač kai jis aukština Įsikūnijimo slėpinį. 

Šv. Grigalius Nazianzietis kartu su savo draugu šv. Bazilijumi ir jo broliu šv. Grigaliumi Nysiečiu yra vienas iš trijų didžiųjų kapadokiečių. Šio mąstytojo ir poeto gyvenimas buvo labai audringas. Vienuolis, kaip ir šv. Bazilijus, prieš savo valią tapo vyskupu ir vėliau buvo pakeltas į Konstantinopolio Patriarcho sostą. Išvargintas šio miesto intrigų, pasitraukė iš pradžių į Nazianzą, po to – į vienumą, kur parašė savo pagrindinius veikalus.

 

Iš šventojo vyskupo Grigaliaus Nazianziečio Pamokslų

Tuo metu jau ne aš vienas gerbiau savo didįjį Bazilijų, pastebėjęs jo elgesio rimtumą, kalbos brandą ir išmintį. Tai daryti raginau ir kitus, kuriems jis buvo dar nepažįstamas. Ir vos tik žmones pasiekdavo garsas ir kalbos apie jį, jis iškart pelnydavo jų pagarbą. Ir kas gi iš to išėjo? Jis bene vienintelis iš visų į Atėnus mokytis atvykusių žmonių buvo atleistas nuo kiekvienam privalomų įvedybų ir susilaukė kur kas didesnio pripažinimo nei bet kuris kitas pradžiamokslis. Taip užsimezgė mūsų draugystė; taip įsižiebė bičiulystės ugnelė; taip mus abu sužeidė meilė.

 

MALDA

Dieve, tu savo Bažnyčią esi nušvietęs šventojo Bazilijaus ir Grigaliaus darbais ir pamokymais; suteik malonę tavo tiesą nuolankiai priimti ir su meile ištikimai jos laikytis. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. 

Komentarai