KALĖDŲ AKIMIRKA - Šeštadienis prieš Epifaniją

 

LITURGINIAI SKAITINIAI

1 Jn 2, 22–28

Kiekvienas, kas neigia Sūnų, neturi ir Tėvo. Kas išpažįsta Sūnų, tas turi ir Tėvą.

Jn 1, 19–28

Aš krikštiju vandeniu, o tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis, – jam aš nevertas atrišti kurpių dirželio.

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Mudu turėjome vieną tikslą ir rūpestį, – siekti dorybės, gyventi būsimųjų dalykų viltimi ir jiems taip pasiruošti, jog tenai nukeliautume dar nepasitraukę iš šio gyvenimo. Turėdami tokį tikslą, jo link kreipėme visą savo gyvenimą ir savo veiksmus, tai Dievo vedami jo įsakymo keliu, tai patys viens kitą drąsindami siekti dorybės; ir, nors taip tvirtindamas galiu pasirodyti išpuikėlis, mudu viens kitam buvome teisingasis pavyzdys, pagal kurį atskiriama, kas yra gera, o kas bloga. Daugelis be savo vardo turi tarsi antrą vardą, kurį paveldi iš tėvų arba patys gauna dėl tam tikrų gyvenimo įvykių ar savybių. Mums tai nėra svarbu, mums didis dalykas ir didis vardas – būti ir vadintis krikščionimis.

Šv. Grigalius Nazanzietis

 

MALDA

Dieve, tu savo Bažnyčią esi nušvietęs šventojo Bazilijaus ir Grigaliaus darbais ir pamokymais; suteik malonę tavo tiesą nuolankiai priimti ir su meile ištikimai jos laikytis. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai