DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Petras Šanelis

Balandžio 28 d.  – Šv. Petras Šanelis, kunigas ir kankinys - laisvas minėjimas

 1Kor 1, 18

Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė.

 

Šv. Petras Šanelis (1803–1841) - gimė Prancūzijoje, valstiečių šeimoje. 1827 m. tapo kunigu, dirbo seminarijos dėstytoju. 1836 m. įstojo į Marijos ordiną, brandinusį idėjas apie misijas. Kelerius metus sėkmingai apaštalavo Okeanijoje, Futunos saloje. Čia gydė ligonius, bendravo su jaunimu. Patraukė į krikščionybę vieno čiabuvio sūnų, todėl buvo užmuštas. Petras Šanelis beatifikuotas 1889 m. lapkričio 17 d., popiežiaus Pijaus XII kanonizuotas 1954 m. ir paskelbtas Okeanijos šventuoju globėju.

 

Pagiriamasis žodis šventajam kunigui ir kankiniui Petrui

Jo krikščioniškojo tikėjimo skelbimas sužlugdė piktųjų dvasių kultą, kurį skatino Futūnos vadai, siekdami gentį išlaikyti savo valdžioje. Dėl to anie žiauriai jį nužudė, vildamiesi, kad po Petro mirties bus išnaikintos jo pasėtos krikščionių tikėjimo sėklos. Bet savo kankinystės išvakarėse jis pasakė: „Net jeigu aš mirsiu, Kristaus tikėjimas šioje saloje taip įsitvirtino, kad mano mirtimi jis nebus nugalėtas.“ Kankinio kraujas pasitarnavo pirmiausia Futūnos gyventojams, kurie visi po keleto metų priėmė Kristaus tikėjimą, bet ir kitoms Okeanijos salelėms, kuriose dabar klesti krikščionių bažnyčios ir kurios šaukiasi savo globėjo pirmojo kankinio Petro.

 

MALDA

Dieve, tu savo Bažnyčios mokslo skleidėją šventąjį Petrą papuošei kankinio vainiku; duok mums šiomis Velykų džiaugsmo dienomis taip švęsti Kristaus mirties ir prisikėlimo paslaptis, kad taptume naujo gyvenimo liudytojais. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai