VELYKŲ AKIMIRKA - Atvelykis, aštuntoji oktavos diena

II VELYKŲ SEKMADIENIS

DIEVO GAILESTINGUMO ŠVENTĖ

Velykų oktavos aštuntoji diena

 

DIEVO ŽODIS

Apd 4, 32–35

Visas tikinčiųjų būrys turėjo vieną širdį ir vieną sielą.

1 Jn 5, 1–6

Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį, ir štai pergalė, nugalinti pasaulį: mūsų tikėjimas!

Jn 20, 19–31

Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Iš šventojo vyskupo Augustino Pamokslų

Ši diena yra aštuntoji jūsų gimimo diena. Šiandien jumyse išsipildo tikėjimo ženklas, kurį kitados aštuntą dieną po kūdikio gimimo kūno apipjaustymu duodavo mūsų tėvai. Taip ir Viešpats, prisikėlimu panaikinęs kūno marumą ir ne kur kitur, bet tame pačiame kūne pažadinęs nemarumą, savo prisikėlimu pažymėjo Viešpaties dieną, trečiąją po jo kančios, tačiau skaičiuojant po šabo ji – aštuntoji, taip pat ir pirmoji diena.

 

MALDA

Amžinai gailestingas Dieve, tu kasmet Velykų šventėmis sustiprini savosios tautos tikėjimą; gausink mums duotąją malonę, kad visi gerai suprastume, kokiu vandeniu esame nuplauti, kieno dvasia atgimdyti, kieno krauju atpirkti. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai