VELYKŲ AKIMIRKA - II savaitės pirmadienis

 DIEVO ŽODIS

Apd 4, 23–31

Jiems pasimeldus, sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė Šventosios Dvasios ir ėmė drąsiai skelbti Dievo žodį.

Jn 3, 1–8

Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės.

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Iš senovės autoriaus Velykų homilijos

Juk nėra didelis dalykas trumpam pabėgti nuo mirties žmogui, kuris vis viena netrukus mirs, tačiau didelis dalykas – mirties visiškai išvengti; taip atsitinka mums, nes už mus yra paaukotas Kristus. Jau pats šventės pavadinimas atskleidžia didį pranašumą, jei yra aiškinama tikroji prasmė. Velykos reiškia perėjimą, nes per žydų namus perėjo anas naikintojas, kuris žudė pirmagimius. Iš tiesų šis naikintojas pereina ir per mus, bet palieka nepaliestus, nes Kristus mus pažadino amžinajam gyvenimui.

 

MALDA

Visagali amžinasis Dieve, kurį mes drįstame Tėvu vadinti, išugdyk mumyse savo vaikų dvasią, kad būtume verti pažadėtosios džiaugsmo tėvynės. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai