VELYKŲ AKIMIRKA - III savaitės šeštadienis

DIEVO ŽODIS

Apd 9, 31–42

Bažnyčia visoje Judėjoje, Galilėjoje ir Samarijoje džiaugėsi ramybe. Ji tvarkėsi ir veikė su Viešpaties baime ir vis augo, Šventosios Dvasios globojama.

Jn 6, 60–69

Simonas Petras atsakė: „Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pamatėme, kad tu – Dievo Šventasis“.

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Iš šventojo vyskupo Kirilo Aleksandriečio Evangelijos pagal Joną komentaro

Gyvybę teikiantis Dievo Žodis, apsigyvenęs kūne, jį perkeitė suteikdamas jam savąjį gėrį, tai yra gyvenimą, ir susivienijęs su juo neapsakoma vienybe, padarė jį gyvybės teikėju, koks yra pats savo prigimtimi. Todėl Kristaus kūnas teikia gyvybę visiems, kurie yra su juo suvienyti. Jis išveja mirtį iš žmonių, kurie buvo jai pavaldūs, ir panaikina kūno gendamybę, nes jame gyvena Žodis, visiškai nugalintis kūno gendamybę.

 

MALDA

Tave įtikėjusius, Dieve, tu atnaujini Krikšto maudyne ir atgimdai Kristuje; sergėk tad juos, kad išvengtų bet kokios klaidos ir nenukrypdami išlaikytų tavo palaimos malonę. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai