VELYKŲ AKIMIRKA - III savaitės penktadienis

DIEVO ŽODIS

Apd, 9, 1–20

Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Kelkis, eik į miestą; tenai tau bus pasakyta, ką daryti

Jn 6, 52–59

Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, o aš jame.

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Iš šventojo diakono Efremo Pamokslų

Garbingasis dailidės sūnus, savo kryžių iškėlęs virš plačiai žiojėjančių pragaro nasrų, perkėlė žmoniją į gyvenimo namus. Kaip dėl medžio žmonių giminė nupuolė į požemius, taip medžiu ji perėjo į gyvenimo namus. Aname medyje buvo įskiepyta dygliuota, o šiame švelni šakelė, idant mes pažintume Tą, kuriam negali atsispirti joks kūrinys. Tau garbė! Tu savąjį kryžių tarsi tiltą nutiesei virš mirties, kad sielos iš mirties krašto juo galėtų nukeliauti į gyvenimo šalį. Tau garbė! Tu apsivilkai mirtingo žmogaus kūną ir jį pavertei visų mirtingųjų gyvenimo šaltiniu.

 

MALDA

Padaryk, visagali Dieve, kad mes, patyrę Viešpaties prisikėlimo malonių, Šventosios Dvasios meile prisikeltume naujam gyvenimui. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai