DIENOS ŠVENTASIS - Pirmieji Romos kankiniai

 

Birželio 30 d. –

Pirmieji šventieji Romos Bažnyčios kankiniai – laisvas minėjimas

 

Rom 8, 35

Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas? ar priespauda? ar persekiojimas? ar badas? ar nuogumas? ar pavojus? ar kalavijas?

 

Pirmieji Romos Bažnyčios kankiniai buvo imperatoriaus Nerono apkaltinti miestą 64 m. nusiaubusio gaisro sukėlimu. Jie buvo labai žiauriai nukankinti. Romos martirologas liudija: vieni, aprengti žvėrių kailiais, buvo sudraskyti šunų, kiti – nukryžiuoti, kiti buvo padegti ir tapo gyvais naktį apšviečiančiais fakelais. Visi jie – apaštalų mokiniai – buvo pirmieji kankiniai, kuriuos Romos Bažnyčia išsiuntė pas Viešpatį.

 

Iš šventojo popiežiaus Klemenso I Laiško korintiečiams

Įdėmiai pažvelkime į geruosius apaštalus. Petras dėl neteisingo pavydo pakėlė ne vieną ar du, bet daugybę vargų ir nukankintas iškeliavo į užtarnautą garbės buveinę. Dėl pavydo ir nesantaikos Paulius parodė, koks atlygis teikiamas už kantrybę: septyniskart buvo surakintas grandinėmis, ištremtas, užmėtytas akmenimis; Rytuose ir Vakaruose jis skelbė žodį ir įgijo nepaprastą šlovę už savo tikėjimą; visą pasaulį išmokė teisingumo, atvykęs į Vakarų pasaulio pakraštį buvo nukankintas valdovų akivaizdoje; taip iškeliavo iš pasaulio ir nuėjo į šventąją buveinę, palikdamas didį kantrybės pavyzdį. Prie šių šventai gyvenusių vyrų prisijungė didelis būrys išrinktųjų, kurie, dėl pavydo iškentę daugybę bausmių ir kankinimų, parodė mums nuostabų pavyzdį.

 

MALDA

Dieve, tu pirmuosius Romos Bažnyčios daigus gausiai palaistei šventu kankinių krauju; suteik malonę, kad mus jų didvyriška kova stiprintų, o jų laimėta pergalė drąsintų. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai