DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Karolis Luanga

 Birželio 3 d. – Šv. Karolis Luanga ir jo draugai, kankiniai – privalomas minėjimas

 

2Mak 7, 14

Aš pasirinkau mirti nuo žmonių rankos su viltimi, duota Dievo, kad jis mane sugrąžins į gyvenimą.

 

Šv. Karolis Luanga ir jo draugai (1865–1886)

Ugandos karaliaus Muangos (Mwanga) tarnas šv. Karolis buvo pakrikštytas 1885 m. lapkritį ir gyvas sudegintas kitų metų birželį Namuojonge. Jo kankinystės draugai, 21 jaunuolis – nuo 13 iki 30 metų amžiaus, dauguma karaliaus pažai, beveik visi neseniai pakrikštyti, keturi jų dar katechumenai, šv. Karolio pakrikštyti prieš pat mirtį. Jie visi buvo žiauriai nukankinti už tai, kad atsisakė paklusti homoseksualioms karaliaus vilionėms.

 

Iš popiežiaus Pauliaus VI homilijos kanonizuojant Ugandos kankinius

Šie Afrikos kankiniai neabejotinai žymi naujų laikų pradžią. Iš tiesų! Tik mintys tekrypsta ne į persekiojimus ir nesutarimus, bet į krikščionių tikėjimo ir valstybės atgimimą. Mat Afrika, aplaistyta krauju šių kankinių, kurie yra pirmieji naujųjų laikų kankiniai (ir kad tik, duok Dieve, būtų paskutiniai, nes jų auka yra neišmatuojama ir be galo brangi!), atgimsta laisva ir nepriklausoma. Nusikaltimas, juos atvedęs į mirtį, yra ir baisus, ir reikšmingas, nes suteikia pakankamą ir aiškų pagrindą naująją tautą mokyti pagal moralės nuostatus, idant joje įsitvirtintų ir ateinančioms tautoms būtų perduodami nauji dvasiniai papročiai, idant tarsi simboliškai būtų išreikštas ir skatinamas perėjimas nuo paprastos ir pirmykštės gyvenimo sanklodos (kurioje irgi netrūko žmogiškųjų vertybių, tačiau ji buvo užteršta, silpna ir tarsi sau pačiai vergaujanti) prie tokios pilietinės santvarkos, kur siekiama kilnesnių žmogaus dvasios tikslų ir geresnių socialinio gyvenimo sąlygų.

 

MALDA

Dieve, tu kankinių kraują paverti krikščionybės sėkla; tegul tad šventojo Karolio ir jo draugų auka palaistytas tavo Bažnyčios laukas visada duoda šimteriopą derlių. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai