DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Marcelinas ir Petras

Birželio 2 d. – Šv. Marcelinas ir Petras, kankiniai – laisvas minėjimas

 

Jn 17,14

Pasaulis jų nekentė, nes jie ne iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio.

 

Šventieji Marcelinas ir Petras

Marcelinas buvo Romos kunigas, o Petras turbūt egzorcistas. Anot popiežiaus šv. Damazo liudijimo, jie buvo pasmerkti mirti imperatoriaus Diokleciano persekiojimų metu, apie 304 ar 305 m. Jie buvo pro krūmus nuvesti į nukankinimo vietą ir priversti savo rankomis išsikasti sau kapus, kad jų palaidojimo vieta liktų nežinoma, bet viena pamaldi romietė priglobė jų kūnus ir juos palaidojo kapinėse „Prie dviejų laurų“, esančiose prie Labikano kelio.

 

Iš kunigo Origeno Kvietimo į kankinystę

Kristaus kankiniai su juo nuginkluoja kunigaikštystes ir valdžias, su juo jas nugali, nes tapdami jo kančių draugais jie tampa dalininkais tų didžių dalykų, kuriuos kentėdami įvykdo. Tad ar dar yra kita išganymo diena be tos, kai jūs šitaip išeinate iš pasaulio? Tik, prašau, niekam jokiu atžvilgiu neduokite akstino nupulti, kad mūsų tarnystė nebūtų peiktina. Priešingai: visa kuo jūs pasirodykite didžiai kantrūs Dievo tarnai ir tarkite: Tad ko gi aš dabar galiu tikėtis, jei ne Viešpaties?

 

MALDA

Dieve, tu šventųjų Marcelino ir Petro garbinga kankinyste mus globoji ir saugai; suteik malonę, kad jų gyvenimo pavyzdys mus patrauktų, o malda stiprintų. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai