DIENOS ŠVENTASIS -Kinijos kankiniai

Liepos 9 d. – Šv. Augustinas Džao Žongas ir jo draugai, kankiniai– laisvas minėjimas

 

1Jn 5,4

Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį, ir štai pergalė, nugalinti pasaulį: mūsų tikėjimas!

 

Šv. Augustinas Džao Žongas yra pirmasis kunigas kinas, miręs kankinio mirtimi. Dėl to jo vardu prasideda sąrašas 120-ties Kinijos kankinių, paskelbtų šventaisiais 2000 m. spalio 1 d. Kilęs iš Sichuano vietovės, iš pagonių šeimos, dvidešimtmetis Džao stoja tarnauti kareiviu. 1785 m. jis vadovauja grupei karių, į Pekiną lydinčių suimtus krikščionis belaisvius, tarp kurių yra tėvas Diufresas (Dufresse). Grįžęs į savo kraštą, Džao vėl mato naują krikščionių persekiojimą. Tarp suimtųjų jis sutinka kunigą Martyną Mojė (Moye) (paskelbtą palaimintuoju 1954 m.), kuris jį sukrečia savo meile, malda ir galingu tikėjimo tiesų mokymu. Džao lydi jį šiam išėjus iš kalėjimo. Kunigas Mojė trisdešimtmetį Džao pakrikštija šv. Augustino šventės dieną. Po to penkerius metus Džao mokosi tarsi pogrindinėje seminarijoje. Jam vadovavęs kunigas kinas rekomenduoja jaunuolį kaip tinkamą kandidatą apaštaliniam vikarui vyskupui Potjė (Pottier), kuris jį sulaukusį 35 metų įšventina kunigu. Augustinas Džao skelbė evangeliją Sichuano krašte metodiškai ir kantriai. Matydamas jo drąsą ir gebėjimus, vyskupas Potjė pasiunčia jį pradėti sunkią misiją tautinėje Lolodu Yunan mažumoje. Imperatoriaus Jakingo persekiojimo metu Augustiną Džao sugauna nešantį sakramentus ligoniui. Suimtas ir žiauriai kankinamas jis mirė 1815 m.

 

Iš popiežiaus Jono Pauliaus II Homilijos kanonizuojant šventuosius Kinijos kankinius

Bažnyčia dėkoja Viešpačiui, nes jis ją laimina ir lieja jai šviesą kartu su šių Kinijos sūnų ir dukterų šventumo spindesiu. Keturiolikametė mergaitė Ana Vang atsispyrė budelio grasinimams, kai šis ją įkalbinėjo išsižadėti Kristaus tikėjimo. Ramiai ruošdamasi, kol bus nukirsta galva, ji tarė: „Dangaus vartai yra visiems atverti“ ir tris kartus pašnabždomis šaukėsi Jėzaus. Si Guidzi, aštuoniolikmetis jaunuolis, kankintojams, kurie vos nukirtę dešinę ranką jam dar gyvam pradėjo lupti odą, nesudrebėjęs sušuko: „Kiekvienas mano kūno narys, kiekvienas mano kraujo lašas kartos jums, kad esu krikščionis.“ Taip pat narsiai ir džiaugsmingai paliudijo kiti aštuoniasdešimt penki kinai: įvairaus amžiaus ir padėties vyrai bei moterys, kunigai, vienuolės ir tikintys pasauliečiai, gyvybės kaina patvirtinusieji savo nepajudinamą ištikimybę Kristui ir Bažnyčiai. Tai pasikartojo Kinijoje skirtingais istorijos tarpsniais, sunkiais ir neramiais Bažnyčios istorijos laikais.

 

MALDA

Dieve, tu šventųjų kankinių Augustino ir jo draugų tikėjimo išpažinimu įstabiai sustiprinai savo Bažnyčią; leisk, kad tavo tauta, ištikima jai patikėtai misijai, augtų laisvėje ir liudytų tiesą pasauliui. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai