DIENOS ŠVENTASIS - Morta, Marija ir Lozorius

Liepos 29 d. – Šv. Morta, Marija ir Lozorius – privalomas minėjimas

 

Jn 12, 2-3

Morta tarnavo, o Lozorius kartu su svečiais vaišinosi prie stalo. Paėmusi svarą brangių tepalų iš gryno nardo, Marija patepė Jėzui kojas ir nušluostė jas savo plaukais.

 

Ilgą laiką šią dieną būdavo minima vien šventoji Morta, tačiau nuo 2021 m. liturginis minėjimas praplėstas kartu paminint ir Mortos seserį Mariją bei jų brolį Lozorių. Ši šeima priklausė artimiausių Jėzaus bičiulių ratui. Morta simbolizuoja tarnaujančią Bažnyčią, Marija – besimeldžiančią, o Lozorius liudija, jog Kristus yra Gyvenimo ir Mirties Valdovas.

 

Iš šventojo vyskupo Augustino Pamokslų

Morta ir Marija buvo dvi seserys, siejamos ne tik kūniškos giminystės, bet ir tikėjimo; jos abi buvo klusnios Viešpačiui, abi sutartinai tarnavo kūne esančiam Viešpačiui. Morta jį priėmė taip, kaip buvo įprasta priimti keliauninkus. Tačiau tai tarnaitė priėmė Viešpatį, ligonė Išganytoją, sukurtoji Kūrėją. Priėmė kūniškai pamaitinti toji, kurią reikėjo pamaitinti Dvasia. Mat Viešpats panoro priimti tarno išvaizdą ir ją priėmęs leidosi tarnų maitinamas, taip juos pagerbdamas, o ne iš reikalo. Juk tai buvo pagarba kitiems, leistis maitinamam. Jis turėjo kūną, alkstantį ir trokštantį.

 

MALDA

Dieve, kurio Sūnus iš kapo į gyvenimą pašaukė Lozorių ir Mortos namuose garbingai buvo priimtas, duok, kad jam ištikimai tarnaudami broliuose, kartu su Marija jo žodžius apmąstyti galėtume. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai