DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Marija Magdalietė

Liepos 22 d. – Šv. Marija Magdalietė– Šventė

 Gg 3, 1–4a

Ir miesto sargybinius klausiau sutikus: ‘Gal matėte tą, kurį myli manoji širdis?’ Netrukus po to, kai aš aplenkiau juos, susiradau, kurį myli manoji širdis“

(Arba: 2Kor 5, 14-17)

Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena – praėjo, štai atsirado nauja.

Jn 20, 1–2. 11–18

Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai sakęs.

 

Šv. Marija Magdalietė buvo viena iš grupės moterų, kurios lydėjo Jėzų ir Dvylika jiems keliaujant per miestus bei kaimus ir skelbiant Gerąją Naujieną. Jėzaus išvaduota iš septynių demonų nelaisvės, ji su meile sekė paskui jį. Suimant Viešpatį, kai apaštalai pabėgo, ji kartu su Marija ir mylimuoju Jėzaus mokiniu stovėjo prie Kryžiaus. Jėzų paguldžius į kapą Marija Magdalietė negalėjo jo palikti ir liko sėdėti šalia. Galiausiai prisikėlęs Viešpats pasirodė jai pirmiau nei kitiems ir patikėjo misiją skelbti velykinį džiaugsmą jo mokiniams. Kaip giedama siriškoje liturgijoje, jis padarė Mariją Magdalietę apaštalų apaštale.

 

Iš šventojo popiežiaus Grigaliaus Didžiojo Evangelijų homilijų

Štai čia derėtų įsigilinti, kokia stipria meile buvo užsidegusi moters širdis, kad ši nepasitraukė nuo Viešpaties kapo net tada, kai pasišalino mokiniai. Ji vis dar ieškojo to, kurio nebuvo radusi, ilgėdamasi verkė ir, liepsnodama savo meilės ugnimi, degė troškimu to, kurį manė esant paimtą. Dėl to jai, pasilikusiai dar paieškoti, vienintelei teko laimė jį išvysti, nes ištvermė iš tiesų esti gero darbo privalumas, kaip sakoma Tiesos žodžiais: Kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Tad iš pradžių ji ieškojo, bet nesurado; ji ištvermingai ieškojo toliau, ir jai pavyko jį surasti; įvyko taip, kad laukimas sustiprino jos troškimą, ir šis sustiprėjęs galėjo atsiverti tam, kurį ji atrado.

 

MALDA

Dieve, tavo vienatinis Sūnus Marijai Magdalietei pirmajai pavedė skelbti Velykų ryto džiaugsmą; leisk ir mums jos užtarimu bei pavyzdžiu skelbti visuomet gyvą Kristų ir jį regėti išaukštintą tavo garbėje. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Komentarai