DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Edita Štein

Rugpjūčio 9 d.

 – Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, mergelė, kankinė ir Europos Globėja– šventė

 

Jn 12, 24

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas,

o jei apmirs, jis duos gausių vaisių.

 

Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta (Edita Štein (Stein), 1891–1942) - gimė 1891 m. spalio 12 d. Silezijoje, pamaldžių žydų šeimoje. Būdama fenomenologijos pradininko Huserlio asistentė, atsivertė į katalikybę ir įstojo į Karmelį. 1942 m. mirė Aušvice, tapusi nacių antisemitizmo auka. Visiškai dovanojanti save, moksliškai griežta savo filosofiniuose veikaluose, ji gebėjo tapti spalvinga ir jautri, kai perteikdavo savo atradimus tikėjimo srityje.

 

Iš šventosios mergelės ir kankinės Kryžiaus Teresės Benediktos veikalo Kryžiaus mokslas

Tas, kuris išsirinko Kristų, yra miręs pasauliui, o pasaulis – jam. Jis savo kūne nešioja Kristaus žaizdas, yra silpnas ir paniekintas žmonių, tačiau dėl tos pačios priežasties yra stiprus, nes Dievo galybė pasireiškia silpnume. Tai pripažindamas Jėzaus mokinys ne tik priima jam uždėtą kryžių, bet ir nukryžiuoja pats save: kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais. Jie kovojo sunkią kovą su savo prigimtimi, idant juose nuodėmės gyvenimas mirtų ir būtų padaryta vietos Dvasios gyvenimui. Ši kova reikalauja didžiausio tvirtumo. Tačiau kryžius nėra pabaiga; kryžius išaukštinamas, kad parodytų dangų.

 

MALDA

Mūsų tėvų Dieve, tu šventajai kankinei Kryžiaus Teresei Benediktai leidai pažinti tavo nukryžiuotąjį Sūnų ir jo mirtį; jai užtariant, leisk visiems žmonėms pažinti Išganytoją Kristų ir regėti tave per amžius. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Komentarai