DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Juozapas Kalasantas

Rugpjūčio 25 d. – Šv. Juozapas Kalasantas, kunigas – laisvas minėjimas

 

Mt 18, 5

Kas priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima.

 

Šv. Juozapas Kalasantas gimė apie 1556–1557 m. Ispanijoje, mirė 1648 m. Bajorų kilmės. Studijavo filosofiją, teisę, teologiją. 1583 m. įšventintas kunigu. 1592 m. nuvyko į Romą ir ten pasiliko, pagailėjęs vargšų beglobių vaikų. Atsidėjo jų švietimui ir 1597 m. skurdžiausiame Romos rajone įkūrė bene pirmą Europoje nemokamą privačią mokyklą.

 

Iš šventojo kunigo Juozapo Kalasanto Raštų

Jeigu vaikai, o ypač vargšai, deramai lavinami, tai ne tik padeda sustiprinti jų žmogišką orumą, bet yra naudinga visuomenei ir krikščionių bendruomenei: tiek tėvams, kurie be galo džiaugiasi, kad jų atžalos vedamos teisingais keliais, tiek valstybių vadovams, kurie įgyja dorus pavaldinius ir gerus piliečius, o ypač Bažnyčiai, į kurios turiningą gyvenimą ir veiklą jie brandžiai ir veiksmingai įsilieja kaip Kristaus bičiuliai ir Evangelijos skelbėjai. Tie, kurie imasi atsakomybės mokyti vaikus ir uoliai jais rūpintis, turi pasižymėti stipria meile, didele kantrybe, o ypač – nepaprastu nuolankumu. Jie turi būti verti, kad Viešpats, išklausęs jų nuolankias maldas, juos padarytų tinkamais tiesos bendradarbiais, sustiprintų vykdyti šią kilnią pareigą ir galiausiai apdovanotų dangaus malone, kaip yra pasakyta: Vedusieji daugelį į teisumą bus tarsi žvaigždės per amžių amžius.

 

MALDA

Dieve, tu šventąjį kunigą Juozapą papuošei meile ir kantrybe, kad mokytų vaikus ir vestų juos dorybių takais; tegul tasai išminties mokytojas ir mus patraukia darbuotis tiesai. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai