DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Laurynas

Rugpjūčio 10 d. – Šv. Laurynas, diakonas ir kankinys – šventė

 

2Kor 7, 9

Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją.

 

Šv. Laurynas yra žymiausias iš Romos kankinių. Popiežiaus Siksto II, nukirsdinto 258 m. rugpjūčio 6 d., garsą nustelbė vienas jo diakonų – Laurynas – nužudytas po keletos dienų, nes pastarojo kančia žadino vaizduotę. Lauryno, Bažnyčios iždininko drąsa teisėjų akivaizdoje, tai, kaip jis sekdamas Evangelija saugioje vietoje paslėpė bendruomenės gėrybes – išdalijo jas vargšams, jo patirtų kankinimų baisybė ir kaip jis juos ramiai bei su ironija iškentė, – visa tai jau buvo žinoma visam krikščionių pasauliui šv. Ambraziejaus ir šv. Augustino laikais. Šiuolaikiniai kritikai gana santūriai vertina „Lauryno Aktų“ istoriškumą, parašytų praėjus mažiausiai šimtmečiui po jo mirties. Vis dėlto jo kankinystė tikrai turėjo padaryti įspūdį Romos krikščionims. Prudencijus netgi sako, kad „jo mirtis reiškė Romos stabmeldystės mirtį“, kuri nuo tada ėmė blėsti.

 

Iš šventojo vyskupo Augustino Pamokslų

Šiandien Romos Bažnyčia kviečia mus švęsti šventojo Lauryno triumfo dieną, kai jis pamynė pasaulio triukšmą, paniekino jo viliones ir dukart nugalėjo jį persekiojantį velnią. Kaip esate girdėję, toje Bažnyčioje jis ėjo diakono tarnystę. Ten jis paduodavo švenčiausiąjį Kristaus kraują, ten jis pats už Kristaus vardą praliejo savąjį kraują. Šventasis apaštalas Jonas mums aiškiai atskleidė Viešpaties Vakarienės slėpinį: Kaip Kristus už mus paguldė savo gyvybę, taip ir mes turime guldyti savo gyvybę už brolius. Šventasis Laurynas, broliai, tatai suprato; suprato ir įvykdė; ką jis paėmė nuo šio stalo, tai pats paruošė paaukoti. Mylėjo Kristų savo gyvenimu, sekė jį savo mirtimi.

 

MALDA

Dieve, tavo meile degdamas, šventasis Laurynas tau ištikimai tarnavo ir tapo garbingu kankiniu; padėk mums mylėti, ką jis mylėjo, ir gyventi, kaip jis mokė. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai