DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Rožė

Rugpjūčio 23 d. – Šv. Rožė Limietė, mergelė – laisvas minėjimas

 

Mt 13, 44

Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs[i5] jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą.

 

Šv. Rožė Limietė (1586–1617) - Izabelė de Flores gimė Limoje (Peru), ispanų kilmės šeimoje. Mergaitę praminė Rože dėl ryškios jos veido odos spalvos. Išskirtinai gabi pagal savo amžių mergina anksti atsisakė pasaulio ir pasirinko sekti Kotrynos Sienietės pavyzdžiu; sulaukusi dvidešimties apsivilko domininkonės tretininkės abitą. Jos gyvenimas buvo kupinas ypatingai griežto apsimarinimo ir intymumo su Kristumi, Švč. Mergele ir šventaisiais, kurie dažnai jai pasirodydavo. Gyvendama pusiau atsiskyrėlės gyvenimą savo tėvų sode, ji buvo atvira misionieriškam Bažnyčios rūpesčiui. Ji sielojosi trokšdama išganymo indėnų, dėl kurių ji mielai būtų atidavusi savo gyvybę. Mirė Limoje sulaukusi vos 31 metų.

 

Iš šventosios mergelės Rožės Limietės Raštų

O kad mirtingieji pažintų, koks didis dalykas yra dieviškoji malonė, kokia ji graži, kokia prakilni, kokia brangi; kiek turtų ji savy slepia, kiek lobių, kiek džiaugsmų ir saldybių! Neabejotinai jie iš visų jėgų kaip įmanydami siektų patirti kančią ir skausmą! Visi visame pasaulyje ieškotų ne turtų, bet bėdų, ligų ir kančių, kad tik įgytų neįkainojamą malonės lobį. Štai kur laimikis ir paskutinis atlygis už kantrybę. Nė vienas nesiskųstų kryžiumi ir ištinkančiais vargais, jeigu tik žinotų, kokiomis svarstyklėmis atseikėtos malonės dalijamos žmonėms.

 

MALDA

Dieve, tavo meile liepsnojančiai šventajai Rožei tu įkvėpei mintį palikti pasaulį ir griežta atgaila tau vienam pasiaukoti; jos užtarimu padėk mums čia, žemėje, eiti tikruoju keliu, kuris veda į gyvenimą, kad danguje rastume tave – tikrojo džiaugsmo šaltinį. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai