DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Teresėlė

 Spalis 1 d. –

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė ir Bažnyčios Mokytoja – privalomas minėjimas

 Mt 18, 3-4

Iš tiesų sakau jums: jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Taigi kas pasidarys mažas, kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje“.

 

Teresė Marten (Martin) gimė 1873 m. Alensone (Normandijoje). Būdama ketverių metų neteko motinos. Sulaukusi penkiolikos įstojo į Lizjė (Lisieux) karmeličių vienuolyną, kur jau buvo dvi jos seserys. Po formavimo laikotarpio tapo naujokių ugdytoja ir ėjo šias pareigas, kol leido fizinės jėgos. Teresės Marten knyga „Vienos sielos istorija“ atskleidžia mums „mažąjį kelelį“, kurio mokė savo naujokes. Tai yra tyras ir paprastas Evangelijos „vertimas“, vedantis į didį šventumą. Kaip? Visiškai pasitikint gailestingąja Dievo meile savo kūriniui ir be galo trokštant mylėti, karštai geidžiant meile atsiliepti į meilę. Šv. Teresė mirė karmeličių vienuolyne 1897 m. Ji yra Bažnyčios Mokytoja, misijų globėja.

 

Iš šventosios mergelės Kūdikėlio Jėzaus Teresės Autobiografijos

Galvodama apie mistinį Bažnyčios kūną, aš savęs neatpažinau nė viename iš šv. Pauliaus aprašytų narių arba, tikriau sakant, norėjau save atpažinti visuose juose. Artimo meilė tapo mano pašaukimu. Supratau, kad Bažnyčia turi kūną, sudarytą iš įvairių narių, bet jam netrūko ir visų būtiniausio, visų kilniausio dalyko; supratau, kad Bažnyčia turi širdį, o toji širdis liepsnoja meile. Supratau, kad vien meilė skatina veikti Bažnyčios narius, kad jeigu meilė užgestų, apaštalai nebeskelbtų Evangelijos, kankiniai atsisakytų lieti savo kraują. Supratau, kad meilė apima visus pašaukimus, meilė yra viskas, meilė apglėbia visus laikus ir visas vietas. Žodžiu, jinai yra amžina! Tada, apsvaigusi iš džiaugsmo, pati sau sušukau: „O Jėzau, mano Meile, mano pašaukime! Taip, pagaliau aš jį radau: mano pašaukimas – meilė! Taip, aš radau savo vietą Bažnyčioje, ir tą vietą, o mano Dieve, tu man davei. Bažnyčios, mano Motinos, širdyje aš būsiu meilė – taigi būsiu viskas. Taip bus įgyvendinta mano svajonė!“

 

MALDA

Dieve, savo karalystę paskyręs nuolankiesiems ir mažutėliams, vesk mus saugiu šventosios Teresės pramintu taku, kad jos užtarimu ir mums apsireikštų amžinoji tavo garbė. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai