DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Jonas Leonardis

Spalis 9 d. – Šv. Jonas Leonardis, kunigas– laisvas minėjimas

 

2Kor 4, 5

Mes ne save pačius skelbiame, bet Kristų Jėzų kaip Viešpatį, save telaikydami jūsų tarnais dėl Jėzaus.

 

Šv. Jonas Leonardis (1541–1609) iš pradžių Lukoje dirbo vaistininku, bet to darbo atsisakė, kad taptų kunigu. Norėdamas vaikus mokyti krikščioniško tikėjimo, atnaujinti dvasininkų apaštalinį gyvenimą ir visiems skelbti krikščionių tikėjimą, įkūrė Reguliariųjų kunigų ordiną, kuris vėliau buvo pervadintas – Dievo Motinos Reguliarieji kunigai. Dėl savo veiklos patyrė daug negandų. Romoje padėjo pamatus Tikėjimo Propagandos kongregacijai. Ten mirė ligų palaužtas.

 

Iš šventojo kunigo Jono Leonardžio Laiško popiežiui Pauliui V

Labiausiai reikia stengtis, kad kardinolai, patriarchai, arkivyskupai, vyskupai ir klebonai, tiesiogiai atsakingi už sielas, taptų žmonėmis, kuriems būtų galima drąsiai patikėti vadovavimą Viešpaties kaimenei. Tačiau nuo viršaus leiskimės apačion, kitaip sakant, nuo vadovų pas mažutėlius; mat nevalia pamiršti tų, nuo kurių turi prasidėti Bažnyčios papročių atnaujinimas. Nederėtų palikti neišbandyto nė vieno būdo, kuriuo vaikai nuo pat mažumės būtų mokomi nuoširdaus krikščioniško tikėjimo ir šventos elgsenos. Tam tikslui įgyvendinti nėra veiksmingesnės priemonės, kaip šventai ugdyti vaikučius krikščioniškoje dvasioje, atiduodant juos mokyti doriems ir dievobaimingiems vyrams.

MALDA

Dieve, visokių gėrybių davėjau, tu šventojo kunigo Jono lūpomis skelbei tautoms Evangeliją; tegul dėl jo užtarimo visur ir visada klestės tikrasis tikėjimas. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai