DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Jonas XXIII

Spalis 11 d. – Šv. Jonas XXIII, popiežius – laisvas minėjimas

 

Jn 21, 15

Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie?“ Tas atsakė: „Taip, Viešpatie. Tu žinai, kad tave myliu“.

 

Šv. popiežius Jonas XXIII gimė 1881 m. Būdamas vienuolikos metų įstojo į Bergamo seminariją, studijas tęsė Romoje. 1904 m. buvo įšventintas kunigu, paskui tapo Bergamo vyskupo sekretoriumi. 1921 m. pradėjo savo tarnystę Šventajam Sostui kaip Popiežiškosios tikėjimo doktrinos kongregacijos Italijos centrinės tarybos pirmininkas. Nuo 1925 m. buvo apaštalinis vizitatorius, vėliau – apaštalinis delegatas Bulgarijoje, nuo 1935 m. – Turkijoje ir Graikijoje, o nuo 1944 m. – apaštalinis nuncijus Prancūzijoje. 1953 m. paskirtas kardinolu ir Venecijos patriarchu. 1958 m. buvo išrinktas popiežiumi. Sušaukė visuotinį Vatikano II Susirinkimą. Mirė 1963 m. birželio 3 d. 2014 m. balandžio 27 d. popiežius Pranciškus paskelbė šventuoju.

 

Iš šventojo popiežiaus Jono XXIII Pamokslų

Daugybės sunkumų varginamai žmonijai ji sako tą patį, ką Petras išmaldos prašiusiam vargšui: Sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu kelkis ir vaikščiok! Kitaip tariant, mūsų laikų žmonėms Bažnyčia siūlo ne žūstančius turtus, žada ne vien žemišką laimę, o dalija antgamtinės malonės turtus, kurie, išaukštindami žmones ir suteikdami jiems Dievo vaikų garbę, yra galinga apsauga bei pagalba, jų gyvenimą daranti žmoniškesnį. Bažnyčia atveria šaltinius savo vaisingosios doktrinos, su kuria, Kristaus šviesos apšviesti, žmonės pajėgia iki galo suvokti, kas jie iš tikrųjų yra, kokia garbe apdovanoti ir kokio tikslo turi siekti. Galiausiai per savo vaikus ji visur parodo krikščioniškos meilės didybę, nes niekas kitas taip tvirtai kaip ši meilė nesunaikina nesantaikos sėklų, niekas taip veiksmingai neskatina sutarimo, teisingos taikos ir visų broliško ryšio.

 

MALDA

Visagali amžinasis Dieve, per šventąjį popiežių Joną tu visame pasaulyje leidai suspindėti Kristaus, Gerojo Ganytojo pavyzdžiui; jam užtariant duok mums džiugiai skleisti krikščioniškos meilės pilnatvę. Prašome per mūsų Viešpatį, Jėzų Kristų.

Komentarai