DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Martynas

Lapkritis 11 d. – Šv. Martynas Turietis, vyskupas– privalomas minėjimas

 

Mt 25, 40

Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.

 

Šv. Martynas gimė Aukštojoje Panonijoje (dabartinėje Vengrijoje), romėnų karininko šeimoje, buvo išauklėtas Paduvoje ir įstojo į Romos imperijos kavaleriją. Kartą jis pasidalijo savo apdaru su vargšu ir nakčia regėjo Kristų, sakantį: „Martynas dar katechumenas aprengė mane.“ Tai jį paskatino priimti krikštą. 339 m. palikęs kariuomenę jis atsidavė šv. Hiliaro, Puatje (Poitiers, Prancūzija) vyskupo vadovavimui. Kurį laiką gyveno kaip atsiskyrėlis. 360 m. įkūrė vienuolių eremitų bendruomenę Ligužė vietovėje, pirmąjį vienuolyną visuose Vakaruose. Paskirtas Tūro (Tours) vyskupu 372 m., apie save subūrė bendraminčių, trokštančių gyventi malda. Marmutjė (Marmoutins) vienuolynas prie Tūro miesto vartų tapo tikru evangelizavimo centru tais laikais, kai krikščionybė tebuvo pasiekusi tik miestus. Šv. Martynas, nuolat keliaudamas per kaimus, rovė šventais laikytus medžius ir daužė stabus. Mirė 397 m.

 

Iš Sulpicijaus Severo Laiškų

Koks neapsakomas vyras! Jo vargai nepalaužė ir mirtis neįveikė, nes jis labiau nekrypo nei į viena, nei į kita: nei mirti bijojo, nei gyvenimo atsisakė! Tačiau visada kėlė akis ir rankas į dangų, o nepalaužiama dvasia niekad nepailsdavo melstis. Kai tada prie jo susirinkę kunigai paprašė jį pasiversti ant šono, kad būtų patogiau kūnui, jis atsakė: „Leiskite, broleliai, leiskite man žvelgti verčiau į dangų negu į žemę, idant mano dvasia gręžtųsi į kelią, kuriuo ruošiasi žengti pas Viešpatį.“ Tai taręs, jis išvydo šalimais stovint velnią. „Ko čia pristojai, prakeiktas žvėrie? – sušuko jis. – Nieko iš manęs, nelabasis, neišpeši; einu Abraomo glėbin.“ Ir sulig tais žodžiais jis atidavė dangui savo dvasią. Kupinas džiaugsmo, Martynas patenka į Abraomo prieglobstį. Neturtingas ir kuklus Martynas žengia į dangų kaip turtuolis.

 

MALDA

Dieve, pašlovintas šventojo vyskupo Martyno gyvenimu ir mirtimi, atnaujink mūsų širdyse savo malonės stebuklus, kad nei mirties baimė, nei gyvenimo vilionės mūsų neatskirtų nuo tavo meilės. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai