KALĖDŲ AKIMIRKA - Sekmadienis po Kristaus Gimimo: Šventosios Šeimos šventė

DIEVO ŽODIS

1 Sam 1, 20–22. 24–28

Meldžiausi dėl šito berniuko. Ir Viešpats išklausė mano maldavimą – suteikė man, ko prašiau jį. Aš išmeldžiau vaiką kaip dovaną, kurios reikalauti sau gali Viešpats.

1 Jn 3, 1–2. 21–24

Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra.

Lk 2, 41–52

Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse.

 

ŠVENTĖS ISTORIJA

Ji buvo įvesta aštuonioliktajame amžiuje kaip atsakas į septynioliktajame amžiuje daugelyje Europos šalių vykusias katalikų ir protestantų kovas, vadinamąjį Trisdešimties metų karą, jo paliktą demoralizaciją. Oficialia ir privaloma Šventosios Šeimos šventė tapo devynioliktojo amžiaus pabaigoje. Ją minėti visoje Bažnyčioje įsakė popiežius Leonas XIII, 1893 m., o jo sprendimą iškilmingai patvirtino popiežius Benediktas XV, įsakydamas ją švęsti pirmąjį sekmadienį po Viešpaties Apsireiškimo. Po liturginės reformos, ji minima Kalėdų oktavos sekmadienį arba gruodžio 30 d (jei Kalėdos išpuola sekmadienį).

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Nazareto šeima mus  moko tylos. O, jeigu mumyse užgimtų aistra tylai; ta nuostabi, nustebinanti ir žadinanti tylos atmosfera! Ji neatskiriama nuo Dvasios. Mūsų laikmečio gyvenimas tiesiog apsvaigina daugybe garsų, triukšmų. Tyla pasaulyje, kur daug triukšmo ir maišaties. O, Nazareto tyla, išmokyk mus, kad suvoktume, koks svarbus ir reikalingas yra pasiruošimo darbas, mūsų studijos, meditacijos, vidinis gyvenimas, malda, kurią Dievas mato slaptoje. Štai čia, šioje vietoje, šioje šeimoje mes išmokstam gyventi šeimoje. Nazaretas mums primena, ką reiškia būti šeima, kas yra meilės Komunija, meilės bendrystė. Šios šeimos paprastumas yra iškilmingas.

Paulius VI

MALDA

Dieve, šventąją Šeimą davęs gražiausiu pavyzdžiu, padėk mums ja sekti kasdienėmis dorybėmis ir tarpusavio meile, kad paskui galėtume tavo dangiškuose namuose džiaugtis amžinu atpildu.

Komentarai