KALĖDŲ AKIMIRKA - VII Kristaus Gimimo oktavos diena

DIEVO ŽODIS

1 Jn 2, 18–21

Jūs esate gavę Šventojo patepimą ir visi tai žinote. Aš jums rašiau ne kaip nežinantiems tiesos, bet todėl, kad pažįstate ją ir iš tiesos negali kilti joks melas.

Jn 1, 1–18

Kaip Įstatymas  duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų.

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Dievo Sūnus, būdamas be galo didingas, teikėsi tapti kūdikiu, o bėgant metams – tobulu vyru. Ir nors kančios bei prisikėlimo pergalė ir darbai, kuriuos jis nusižeminęs atliko dėl mūsų, jau praėjo, vis dėlto šiandien Jėzaus gimimo iš Mergelės Marijos iškilmė mums vėl primena šio švento įvykio pradžią: pagerbdami gimusį savo Gelbėtoją, suprantame, jog ši šventė yra ir mūsų pradžia. Mat Kristaus atėjimas davė pradžią krikščionių tautai, o Galvos atsiradimas yra ir Kūno gimimas.

Šv. Leonas Didysis

 

MALDA

Visagali amžinasis Dieve, iš tavo Sūnaus įsikūnijimo kyla ir tobulėja mūsų veržimasis į tave; padėk mums ištikimai priklausyti Kristui – visos žmonijos vieninteliam Išganytojui. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Komentarai