KALĖDŲ AKIMIRKA - Kristaus krikštas

DIEVO ŽODIS

Iz 40, 1–5. 9–11

Štai jūsų Dievas! Štai Viešpats Dievas ateis su galia, ir jojo ranka bus valdinga. Su juo štai tie, kuriuos jis užpelnė, jo priekyje tie, kuriuos įsigijo.

Tit 2, 11–14; 3, 4–7

Jis išgelbėjo mus Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu, tik ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo.

Lk 3, 15–16, 21–22

Kai, ­visai tautai krikštijantis, ir Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus, ir Šventoji Dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“.

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Tapkime pasaulio žiburiais, teikiančiais gyvybės galią visiems žmonėms. Persmelkti dangiškosios šviesos spinduliais, tapkime tobulais šviesuliais, gaunančiais šviesą iš didžiojo šviesulio. Kuo vaiskiau ir skaisčiau jus teapšviečia Švenčiausioji Trejybė, iš kurios –iš vieno Dievo – šiandien dar netobulai gavote vieną spindulį, per mūsų Viešpatį Kristų Jėzų, kurio garbė ir galybė per amžių amžius.

Šv. Grigalius Nazianzietis

 

MALDA

Visagali amžinasis Dieve, tu Jėzų Kristų, šiandien Jordane pasikrikštijusį, Šventajai Dvasiai ant jo nusileidžiant, iškilmingai paskelbei esant tavo mylimąjį Sūnų; padaryk, kad ir mes, tavo įsūnytieji vaikai, iš vandens ir Šventosios Dvasios atgimę, visada tau mieli būtume.

  

Komentarai

  1. JCM Warehouse launches in Atlantic City with the Casino
    JCM 부산광역 출장샵 Warehouse 통영 출장샵 at JCM has announced 목포 출장샵 it will launch a new 강원도 출장샵 venue for casino gaming in Atlantic City. The facility is located in 양주 출장샵 the Atlantic City

    AtsakytiPanaikinti

Rašyti komentarą