KALĖDŲ AKIMIRKA - sausio 7 d.

DIEVO ŽODIS

 1 Jn 3, 22–4, 6– O štai jo įsakymas: kad tikėtumėte jo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardą ir mylėtumėte vieni kitus, kaip jo įsakyta

Mt 4, 12–17. 23–25 – Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: „Atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat!“

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Šiandien išminčiai lopšyje randa verkiantį Tą, kurio ieškojo spindinčio tarp žvaigždžių. Šiandien išminčiai stebėdamiesi aiškiai regi vystykluose Tą, kuris ilgai buvo neregimas danguje. Šiandien išminčiai didžiai apstulbę spėlioja, ką čia mato: žemėje dangų, danguje žemę, Dieve žmogų, žmoguje Dievą; Tą, kurio neaprėpia visas pasaulis, sutilpusį kūdikėlio kūne. Tatai regėdami, jie įtiki ir nedvejoja, išpažįsta tikėjimą įteikdami slėpiningąsias dovanas: smilkalus Dievui, auksą karaliui, mirą mirtingam žmogui. Būtent todėl paskutinis pagonis taps pirmutinis, nes nuo tol pagonių atsivertimas yra pašventintas išminčių tikėjimu.

 

MALDA

Savo didybės spindesiu apšviesk, Viešpatie, mūsų širdis; ir per šio pasaulio sutemas nuvesk į amžinosios šviesos tėvynę. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai