Sausio 29 d. - Šv. Angelė Meriči, mergelė - laisvas minėjimas

1Pt 4, 8-9

Visų pirma turėkite apsčiai meilės vieni kitiems, nes meilė uždengia nuodėmių gausybę. 9 Būkite tarpusavyje svetingi be murmėjimo.

 

Angelė gimė Desenzane (Desenzano), Veronos vyskupijoje tarp 1470 ir 1475 m. Būdama aštuoniolikos pasiprašė priimama į šv. Pranciškaus Trečiąjį Ordiną, po to apsistojo Bresčijoje (Brescia). Renesanso laikų Italijoje, siaučiant visų formų supagonėjimui, Angelė suprato, kad pirmaeilis uždavinys yra išugdyti moteris sąmoningomis krikščionėmis. Dėl šio tikslo  ji subūrė apie save keletą bendražygių, su kuriomis bandė gyventi pagal tais laikais visiškai naują regulą, numatančią gyvenimą be klauzūros (griežtai apribotos erdvės), minimalų bendrą gyvenimą, siekį užmegzti ryšius su žmonėmis. 1535 m. iš viso to radosi Šventosios Uršulės Institutas, Pirmoji moterų vienuolija, ypač pasišventusi mokyti. Šv. Angelė, kurios dvasinio portreto bruožai yra „apdairumas ir kilni artimo meilė“, mirė Bresčijoje 1540 m.

 

Iš šventosios mergelės Angelės Meriči Dvasinio testamento

Dar prašau jūsų, kad stengtumėtės jas patraukti meile, santūrumu ir gailestingumu, o ne pasipūtimu ir šiurkštumu. Būkite visoms meilios, kaip pridera, iš visos širdies, kaip sakė mūsų Viešpats: Mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Sekite Dievu, apie kurį skaitome: Jis visa maloniai sutvarkė. Viešpats vėlgi sako: Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Savo ruožtu ir jūs visoms rodykite visokeriopą švelnumą, ypač pasisaugodamos, kad jūsų paliepimai nebūtų prievartiniai: juk Dievas kiekvienam suteikė laisvę, todėl jis nieko neverčia, o tik nurodo, kviečia, įtikinėja. Tačiau kitąsyk teks ir griežčiau įsakyti, tik, žinoma, tinkamu metu ir atsižvelgiant į kiekvieno asmens padėtį ir poreikius; vis dėlto ir tada turime vadovautis meile ir rūpesčiu sielomis.

 

MALDA

Gerasis Viešpatie, tegul šventoji Angelė nesiliauja tavęs maldavusi, kad ir mes, sekdami jos meile, tyrumu ir išmintimi, pajėgtume tavo mokslo laikytis ir jį darbais išpažinti. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai