DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Nerijus ir Achilas

Gegužės 12 d. – Šv. Nerijus ir Achilas, kankiniai – laisvas minėjimas

 

Apr 7, 14-15

Jie atėjo iš didžio sielvarto. Jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino Avinėlio krauju. Todėl jie stovi prieš Dievo sostą ir tarnauja jam dieną naktį jo šventovėje, Sėdintysis soste išskleis ant jų padangtę.

 

Pasak popiežiaus Damazo, šventieji Nerijus ir Achilas tarnavo kariuomenėje imperatoriaus Diokleciano laikais. Jie dar nebuvo krikščionys prasidėjus persekiojimams (304 m.), bet matydami kankinių drąsą jie įtikėjo. Padėję į šalį skydus, šalmus ir ietis, jie paliko savo kuopą, išpažino Kristų ir buvo už tai nukankinti. Ant jų kapo Domicilės kapinėse Romoje, šalia Ardeatino kelio, buvo pastatyta bazilika, pavadinta jų vardu.

 

Iš šventojo vyskupo Augustino Psalmių aiškinimų

Jėzus Kristus yra vienas žmogus, turintis galvą ir kūną ir kūno narius, jis kūno Gelbėtojas, du viename kūne, viename žodyje, vienoje kančioje; o kai pasibaigs neteisybės, viename poilsyje. Tad Kristaus kančios nėra vien tik Kristuje; antra vertus, Kristaus kančios yra tik Kristuje. Jei Kristų supranti kaip galvą ir kūną, tai Kristaus kančios yra tik Kristuje; jei supranti Kristų tik kaip Galvą, tada Kristaus kančios nėra vien tik Kristuje. Jei Kristaus kančios būtų tik Kristuje, tai yra vien tik Galvoje, kodėl apaštalas Paulius sakosi esąs vienas iš jo narių: Aš savo kūne papildau, ko trūksta Kristaus vargams?

 

MALDA

Viešpatie, teužtaria mus visada garbingieji kankiniai Nerijus ir Achilas, kurių tvirtybę kančiose už tikėjimą šloviname. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai