DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Pankratas

Gegužės 12 d. – Šv. Pankratas, kankinys – laisvas minėjimas

 

Apr 19, 9

Ir sako man [angelas]: „Rašyk: 'Palaiminti, kurie pakviesti į Avinėlio vestuvių pokylį'“. Jis pridūrė: „Šie žodžiai yra tikri Dievo žodžiai!“

 

Šv. Pankratas gimė III a. pab. Po tėvų mirties jo dėdė pasiėmė jį į Romą. Abu – ir dėdė, ir jis – tapo krikščionimis. Diokletiano persekiojimų metu 304 m. Pankratas tapo egzekucijos, įvykusios Romoje, auka – buvo nukirsdintas. Tuo metu jam buvo 14 metų.

 

Iš šventojo abato Bernardo Pamokslų

Man yra geriau, Viešpatie, sielvartauti, kol tu esi su manimi, negu be tavęs karaliauti, be tavęs pokyliauti, be tavęs garbe džiaugtis. Man yra geriau, Viešpatie, sielvarte tave apkabinti, krosnyje su tavimi būti, negu be tavęs danguje gyventi. Danguje argi ne tu man spindėsi? Turėdamas tave, ko dar trokščiau ir žemėj? Auksą ištiria krosnis, o teisingus žmones sielvarto mėginimas. Čia, čia tu esi su jais, Viešpatie. Čia tu stojiesi vidurin susirinkusiųjų tavo vardu, kaip kitados tarp trijų jaunuolių. Kodėl mes drebame, kodėl dvejojame, kodėl sprunkame nuo šios krosnies? Ugnis šėlsta, tačiau sielvarte Viešpats yra su mumis. Jei Dievas su mumis, kas gi prieš mus? Jeigu jis išvaduoja, argi mus kas nors pagrobs iš jo rankos? Kas gi galėtų mus iš jo rankos išplėšti? Galų gale, jeigu jis mus išaukština, kas atims tą garbę? Jeigu jis išaukština, kas gi mus pažemins?

 

MALDA

Tesidžiaugia, Dieve, tavoji Bažnyčia, patikėjusi  šventojo Pankrato pagalba; garbingų kankinio maldų remiama, tebūna ji visuomet saugi ir tau atsidavusi. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai