DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Aloyzas Gonzaga

Birželio 21 d. – Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis – privalomas minėjimas

 

1Jn 5,4

Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį, ir štai pergalė, nugalinti pasaulį: mūsų tikėjimas!

 

Šv. Aloyzas Gonzaga (1568–1591) - Septyniolikmetis Aloyzas atsisakė Mantujos princo paveldėtojo teisių ir po metų įstojo į Jėzaus Draugiją. Paauglystėje šv. Aloyzas buvo įširdus, nekantrus, valdingas, bet jis nusižemino prieš Dievą ir per penkerius noviciato ir studijų metus išmoko kovoti su savivale bei priklausyti nuo vyresniųjų. Slaugydamas maro aukas jis susirgo ir mirė. Šv. Aloyzas buvo pasirengęs susitikti dieviškąją Meilę, jam buvo 23 metai.

 

Iš šventojo Aloyzo Gonzagos Laiško motinai

Iš tiesų prisipažinsiu tau, šviesiausioji ponia, jog kai mąstydamas apie Dievo gerumą, kuris yra lyg jūra be dugno ir be krantų, panyru į jo gelmes, pagauta jo platybių siela atrodo jų neverta ir nenusipelniusi, nes Dievas po tokių trumpų ir nedidelių vargų mane kviečia į amžiną poilsį, iš dangaus šaukia į amžinąją laimę, kurios šitaip aplaidžiai ieškojau, ir žada atlygį už ašaras, kurias taip retai liejau. Šis išsiskyrimas ilgai netruks; pasimatysime danguje, kur, susivieniję su mūsų Gelbėtoju, visomis sielos galiomis jį šlovindami ir amžinai jo gailestingumą giedodami, gėrėsimės amžinąja linksmybe. Jis atima iš mūsų tai, ką buvo suteikęs, ne dėl ko kito, kaip tik tam, kad mus perkeltų į tyresnę ir saugesnę vietą ir apdovanotų gėrybėmis, kurių patys sau trokštame.

 

MALDA

Dieve, dangaus dovanų dalytojau, tu šventojo Aloyzo asmenyje sujungei nekaltumą su atgaila; leisk mums, neprilygstantiems tyrumu, dėl jo nuopelnų ir užtarimo bent atgaila būti į jį panašiems. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai