DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Ireniejus

Birželio 28 d. –

Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys ir Bažnyčios Mokytojas – privalomas minėjimas

 

2Tim 2, 24-25

Viešpaties tarnui nedera kivirčytis, bet reikia su visais elgtis maloniai, stengtis pamokyti, būti kantriam, švelniai aiškinti prieštaraujantiems, – rasi Dievas duos jiems atsiversti, pažinti tiesą.

 Šv. Ireniejus Lijonietis (apie 130–202) - kilęs iš Mažosios Azijos Šv. Ireniejus yra pirmas didis patristikos amžiaus teologas. Jo mintis, iš pagrindų įkvėpta Biblijos, yra kartu paprasta, gyvybinga ir gili. Vadovaudamas Liono Bažnyčiai, Ireniejus labiausiai išgarsėjo kaip krikščionių rašytojas, aiškiai dėstantis tikėjimo tiesas ir aistringai kovojantis su erezijomis.

 

Iš šventojo vyskupo Ireniejaus traktato Prieš erezijas

Dievo spindėjimas teikia gyvybę, taigi regintieji Dievą dalyvauja gyvenime. Ir dėl to neaprėpiamas, nesuvokiamas ir nematomas žmonėms jis pasirodo regimas, suvokiamas ir aprėpiamas, kad atgaivintų jį suvokiančius ir matančius. Kadangi gyventi be gyvybės neįmanoma, gyvybė kyla iš dalyvavimo Dieve, o dalyvauti Dieve yra regėti Dievą ir džiaugtis jo palankumu.

 

MALDA

Dieve, tu šventajam vyskupui Ireniejui davei jėgų ginti Bažnyčios mokslo teisingumą ir jos vienybę; jam užtariant, sustiprink mūsų tikėjimą ir meilę, kad ištvermingai kurtume santarvę ir taiką. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. 

Komentarai