DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Jonas Fišeris ir Tomas Moras

Birželio 22 d. –

Šv. Jonas Fišeris, vyskupas ir Tomas Moras, kankiniai – laisvas minėjimas

 

Mt 10, 38

Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – nevertas manęs. 39 Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją.

 

Jonas Fišeris gimė 1469 m., studijavo Kembridže, tapo šio universiteto kancleriu. 1504 m. paskirtas Ročesterio vyskupu, pasižymėjo nusižeminimu, meile vargšams ir karšta malda. Tomas Moras jaunesnis už Joną Fišerį devyneriais metais. Išsilavinimą gavo Oksforde, studijavo teisę. Mirus pirmajai žmonai vedė antrą kartą, buvo puikus vyras, atsidavęs šeimos tėvas, švelnus ir meilus, pavyzdingas auklėtojas. 1516 m. išleido garsiąją „Utopiją“. 1524 m. karalius Henrikas VIII pasirinko T. Morą kancleriu. Tačiau nepritardamas karaliaus skyryboms T. Moras atsisakė savo pareigų. Fišeris ir Moras tuomet drauge atsisakė pripažinti dvasinę karaliaus viršenybę Anglijos Bažnyčiai. Neseniai paskirtam kardinolu Jonui Fišeriui buvo nukirsta galva Londone 1535 m. birželio 22 d., o Tomas buvo tokiu pat būdu nužudytas liepos 6 d.

 

Iš šventojo Tomo Moro Laiško dukrai Margaritai, parašyto kalėjime

Galiausiai, mano Margarita, esu tvirtai įsitikinęs, jog be mano kaltės Dievas manęs neapleis. Mano visos viltys sudėtos į jį, todėl su pasitikėjimu visiškai jam atsiduodu. O jeigu dėl mano nuodėmių jis leis man pražūti, manyje bent jau bus pašlovintas jo teisingumas. Vis dėlto turiu vilties ir tvirtai tikiu, jog dėl neapsakomo savo gerumo jis ištikimai saugos mano sielą ir leis manyje apsireikšti veikiau savo gailestingumui negu teisingumui. Todėl, mano dukrele, būk protinga ir perdaug nesirūpink tuo, kas gali man nutikti šiame pasaulyje. Man neatsitiks nieko, ko Dievas nenori. O ko jis nori, nors tai mums atrodo ir nemiela, vis dėlto yra geriausia.

 

MALDA

Dieve, tu ištikimus tikrojo tikėjimo išpažinėjus Joną ir Tomą apvainikavai šventa kankinių mirtimi; padėk ir mums, jų užtariamiems, krikščionišku gyvenimu liudyti ištikimybę Kristui. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai