DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Paulinas Nolietis

Birželio 22 d. – Šv. Paulinas Nolietis, vyskupas – laisvas minėjimas

 

Lk 12, 33

Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės.

 

Šv. Paulinas Nolietis (354–431) - gimė Bordo mieste, Prancūzijoje, Romos patricijaus šeimoje. 378 m. tapo konsulu, susituokė. Drauge su žmona valdė žemes tarp Akvitanijos, Ispanijos ir Italijos; buvo labai turtingi. 390 m. Paulinas priėmė krikštą ir ėmė dalinti savo gėrybes vargšams. Mirus vieninteliam vaikui, pora dar labiau atsiskyrė nuo pasaulio, gyveno beveik kaip vienuoliai, pasitraukė į Ispaniją, po to į Nolės miestą Kampanijoje. 409 m. Nolės žmonės išrinko Pauliną vyskupu. 22 metus jis valdė liaudį su dėmesingu gerumu, maitino ją mokymu ir liudijo didelę moralinę jėgą prieš barbarus, užpuolusius Italiją.

 

Iš šventojo vyskupo Paulino Noliečio Laiškų

Kad nieko apie save nenuslėpčiau, žinok, jog senasis nusidėjėlis yra dar ne taip seniai ištrauktas iš tamsybių ir mirties šešėlio ir įkvėpęs gyvenimo oro, dar ne taip seniai padėjęs ranką ant arklo ir pakėlęs Viešpaties kryžių. Kad jį pajėgčiau nunešti iki galo, reikia tavo maldų pagalbos. Jeigu savo užtarimu tu palengvinsi mano naštą, tokia geradarystė bus priskirta prie tavo nuopelnų. Šventasis, kuris padeda vargstančiam, – nedrįstu sakyti broliui, bus išaukštintas it didingas miestas.

 

MALDA

Dieve, šventąjį vyskupą Pauliną tu apdovanojai neturto meile ir ganytojo rūpestingumu; leisk ir mums, pagerbiantiems jo nuopelnus, šviesti meilės darbais. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai