DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Jeronimas

 Rugsėjo 30 d. – Šv. Jeronimas, kunigas ir Bažnyčios Mokytojas– privalomas minėjimas

 

2Tim 3, 16-17

Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui.

 

Šv. Jeronimas (apie 347–420) - Lotynų Bažnyčios Tėvas ir Mokytojas šv. Jeronimas yra Biblijos žmogus, kaip ir Origenas, padaręs jam didelę įtaką. Vertėjas ir egzegetas, rūpinęsis veritas hebraica (hebrajiška tiesa), geriau už savo pirmtaką suprato pažodinės prasmės svarbą ir niekad nuo jos neatskyrė dvasinės prasmės. Popiežius Damazas, kurio sekretoriumi jis buvo, pavedė Jeronimui tobulinti Biblijos vertimą į lotynų kalbą. Jeronimo vertimą vėliau imta vadinti Vulgata. Po gausių kelionių ir įvairios veiklos karštasis Jeronimas, kurio disputai tebėra garsūs, paskutinius trisdešimt ketverius savo gyvenimo metus gyveno Šventojoje Žemėje, prie Betliejaus prakartėlės, savo vadovaujamame vienuolyne.

 

Iš šventojo kunigo Jeronimo Pranašo Izaijo knygos komentarų prologo

Grąžinu ką skolingas, paklusdamas Kristaus priesakams, nes jis sakė: Tyrinėkite Raštus ir: Ieškokite ir rasite, kad neišgirsčiau žydams ištarto priekaišto: Jūs klystate, nepažindami nei Raštų, nei Dievo galybės. Jeigu, pasak apaštalo Pauliaus, Kristus yra Dievo galybė ir Dievo išmintis, ir jeigu tas, kuris nepažįsta Raštų, nepažįsta Dievo galybės ir išminties, tai nepažinti Raštų reiškia nepažinti Kristaus.

 

MALDA

Dieve, šventajam kunigui Jeronimui įkvėpęs švelnią ir gyvą Šventojo Rašto meilę, leisk ir mums kasdien maitintis tavo žodžiu ir jame rasti gyvenimo prasmę. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai