DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Brunonas

Spalis 6 d. – Šv. Brunonas, kunigas– laisvas minėjimas

 

Fil 3, 8

Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų.

 

Šv. Brunonas - Gimęs Kelne apie 1030 m., Brunonas anksti atėjo mokytis į Reimso katedros mokyklą. Gavęs daktaro laipsnį, tapęs katedros Kapitulos kanauninku, 1056 m. jis paskiriamas universiteto rektoriumi. Brunonas buvo vienas žymiausių tų laikų mokytojų: „Protingas, apdairus, gilaus žodžio žmogus.“ Sėkmingai kovojęs su netvarka dvasininkijoje Brunonas pajuto troškimą vien Dievui pašvęsti gyvenimą. 1084 m. trumpai pabandęs gyventi kaip atsiskyrėlis jis atvyko į Grenoblio kraštą, kurio vyskupas, būsimasis šv. Hugonas (Hugues), padovanojo jam nuošalią vietą laukiniame Kartūzijos (Chartreuse) slėnyje. Brunonas ir jo bendražygiai ten įsirengė eremus – atsiskyrėlių buveines. Po šešerių ramių atsiskyrėliško gyvenimo metų popiežius Urbonas II pakvietė Brunoną tarnauti Apaštalų Sostui. Popiežiaus patarėju Brunonas Romoje teišbuvo kelerius metus. Sutikus Šventajam Tėvui su keletu naujų bendražygių jis įkūrė naują eremą Kalabrijos miškuose, Italijos pietuose. Ten ir mirė 1101 m. spalio 6 dieną.

 

Iš šventojo kunigo Brunono Laiško savo broliams kartūzams

Taigi džiaukitės, mano mylimieji broliai, jums tekusia laime ir dosniai jus apdovanojusia Dievo malonės ranka. Džiaukitės, kad jums pavyko pasprukti nuo įvairiausių audringo pasaulio pavojų ir pražūties. Džiaukitės, kad radote ramią ir saugią prieplauką slaptajame uoste. Daugelis trokšta jį pasiekti, daugelis ne kartą mėgina, tačiau nesėkmingai. O daugelis jį pasiekusiųjų buvo iš jo išprašyti, nes nė vienam iš jų nebuvo duota iš aukštybių malonė jame pasilikti. Todėl, mano broliai, jums turėtų būti aišku ir akivaizdu, kad kiekvienas, pasiekęs šią geidžiamą gėrybę, jeigu kažkodėl jos netektų, kankinsis iki pat mirties, jei, žinoma, jam bent kiek rūpi jo sielos išganymas.

 

MALDA

Dieve, pašaukęs šventąjį Brunoną tyruose tau tarnauti, leisk mums, jo užtariamiems, pasaulio sūkuriuose nuolat širdimi prie tavęs kilti. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai