DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Simonas Uolusis ir Judas Tadas

Spalio 28 d. – Šv. Simonas ir Judas, apaštalai – šventė

 

Lk 6, 12-13

Jėzus užkopė į kalną melstis. Ten jis praleido visą naktį, melsdamasis Dievui. Išaušus rytui, jis pasišaukė savo mokinius ir iš jų išsirinko dvylika; juos ir pavadino apaštalais.

 

Apaštalai Simonas ir Judas Dvylikos sąraše visada pasirodo kartu. Simonas vadinamas Uoliuoju arba Zelotu, tikriausiai dėl to, kad anksčiau priklausė radikaliai zelotų partijai, kuri karštai ragino aktyviai priešintis romėnų okupacijai. Viešpats pasišaukė ir į vieną grupę sutelkė tokius skirtingus asmenis kaip kolaborantą muitininką Matą ir patriotą Simoną. Judas, Jokūbo sūnus, dar vadinamas Tadu. Per Paskutinę Vakarienę jis paklausė Jėzaus apie Jo apsireiškimą pasauliui ir gavo atsakymą: „Jei kas mane myli, jis liks ištikimas mano žodžiui, mano Tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.“ Naujojo Testamento Judo laiškas priskiriamas Viešpaties „broliui“ Judui, o ne apaštalui šv. Judui.

 

Iš šventojo vyskupo Kirilo Aleksandriečio Evangelijos pagal Joną komentaro

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus tam tikrus žmones paskyrė būti pasaulio vadovais, mokytojais bei jo dieviškų slėpinių tvarkytojais. Dabar gi jis jiems liepia šviesti it žibintams ir nutvieksti ne tik žydų kraštą, bet ir kiekvieną pasaulio kampelį, visus žemės žmones ir gyventojus. Vadinasi, tiesą kalbėjo tas, kuris sakė: Niekas pats nepasiima garbės, vien tik tas, kuris Dievo yra šaukiamas. O savo mokinius mūsų Viešpats Jėzus Kristus garbingai apaštalo tarnystei pasikvietė pirmuosius. Palaimintieji mokiniai buvo tarsi tiesos šulai ir atramos, ir juos Viešpats tvirtino pasiuntęs taip, kaip ir pats buvo Tėvo pasiųstas. Šitaip jis atskleidė apaštalų tarnystės kilnumą ir neprilygstamą jiems suteiktos galios garbę. Taip pat atrodo, jog jis nurodė apaštalų tarnystės kelią.

 

MALDA

Dieve, tu per savo apaštalus leidai mums pažinti tave; šventiesiems Simonui ir Judui užtariant, padėk Bažnyčiai laimėti naujus tikinčiųjų būrius. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai